Källkritik och fake news

Hur påverkar fake news samhället och vad kan vi göra för att motverka dess effekter? Vi pratar källkritik, demokrati – och bibliotekens roll i att motverka fenomenet.

Fake news och alternativa fakta var något som allmänheten fick upp ögonen för i samband med det amerikanska valet 2016. I Sverige harfake news oftast resulterat i drev på sociala medier och lett till ett ifrågasättande av både professioner och samhällsinstitutioner. För att komma tillrätta med problemet behöver vi öka medborgares förmåga att vara källkritiska.

Men hur ska det gå till? Det och mycket mer diskuterar vi i veckans avsnitt av Samhällsvetarpodden. Programledare denna vecka är Jacob Höglund som gästas av Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening. Karin Linder har flerårig erfarenhet att arbeta för att höja medborgares bildningsnivå och förmåga att vara källkritiska. Hon tidigare arbetat vid flera olika muséer runt om i Sverige samt arbetat i Bryssel med påverkansarbete.

Mellan 2009-2015 var Karin förbundsordförande för fackförbundet DiK. Där drev hon bland annat frågor rörande medborgares tillgång till fri och jämlik kunskap i samhället. Under 2017 engagerade sig Karin ytterligare i debatten kring fake news och vad som behöver göras för att komma till rätta med dess konsekvenser. Ett av de skarpa förslagen var bildandet av ett råd som ska arbeta för att stärka medborgarnas förmåga att vara källkritisk.

Läs mer om källkritik

Inför valet 2018 har Dagens Nyheter startat ett projekt som heter Fakta i frågan. Syftet är att belysa de, inför valet, viktigaste frågorna men även att lyfta fram den fakta som de olika påståendena som finns bygger på. Det unika i projektet och de artiklar som Dagens Nyheter kommer publicera är att de kommer redovisa allt underlag som de bygger artiklarna på. Det kommer möjliggöra för läsare och väljare att gå igenom källan till artikel och göra en bedömning av vad som stämmer och inte stämmer i de olika valdebatterna.