Kallt nej till fackliga inskränkningar

Strejkrätten är en avgörande del av den svenska partsmodellen. Att begränsa den skulle vara ett allvarligt hot både mot en välfungerande arbetsmarknad och ett av fundamenten i den svenska modellen.

Rätten att få strejka diskuteras flitigt just nu. Bakgrunden är att Ylva Johansson tillsatt en utredning som ska se över om det behövs lagstiftning för att inskränka möjligheterna att vidta konfliktåtgärder. Bakgrunden är den infekterade konflikten i Göteborgs hamn, och det är naturligt att regeringen vill visa handlingskraft i denna fråga.

Vi delar bedömningen att hamnkonflikten är en svårlöst situation som pågått orimligt länge. Men vi måste komma ihåg att det är en unik företeelse som kräver en unik lösning. Nu ser vi motsatsen. Utredningen riskerar att förstöra mer än den är tillsatt för att fixa!

Allvarligt hot 

Förbundets hållning är mycket tydlig: Strejkrätten är en avgörande del av den svenska partsmodellen. Den säkrar balansen på arbetsmarknaden. Att begränsa strejkrätten skulle vara ett allvarligt hot mot en välfungerande arbetsmarknad med hög sysselsättning och mycket få strejkdagar.

Utredningen öppnar dessutom för risken att arbetsgivare kan välja och vraka mellan olika kollektivavtal på arbetsplatsen. Det brukar kallas avtalsshopping då arbetsgivare kan välja det avtal som är billigast. Införs fredsplikt för konkurrerande fackförbund får det stora konsekvenser för oss som akademikerförbund och andra tjänstemannaförbund, där det i dag är vanligt med flera avtal på samma arbetsplats.

Att lägga förslag som omfattar hela arbetsmarknaden och som hotar ett av fundamenten i den svenska modellen är märkligt. Att dessutom göra det under ett valår – när beredningsunderlaget riskerar att hamna i händerna på betydligt mer fackföreningsfientliga krafter – är högst riskabelt.

Simon Vinge, chefsekonom

Ursula Berge, samhällspolitisk chef