Kan man bli en bättre chef med shibbolet?

Och vad är egentligen shibbolet? I veckans avsnitt av Chefspodden pratar vi starka budskap, musik och en annorlunda utbildning för starkare ledarskap. 

Vad är då shibbolet? Shibbolet är texter med starka budskap, händelser som påverkar deltagaren som om man själv varit med om det. Och det är musiken tillsammans med texterna som gör att deltagaren öppnar sig, börjar reflektera över vad som är viktigt, var man själv står.

Kan man då bli en bättre chef med shibbolet? Svaret är ja, om man får tro forskaren Julia Romanowskas resultat. Hon delade in de rekryterade cheferna in i två utbildningsgrupper, där en fick en traditionell ledarskapsutbildning och den andra fick delta i shibbolet med samtal. 

Julia Romanowskas forskning visade att cheferna i den traditionella utbildningen skattade sig högre efter kursen, shibbolet-deltagarna lägre. Men medarbetarna gjorde tvärt om och de medicinska resultaten visade på bättre återhämtningshormonsnivåer för shibbolet-deltagarna och deras medarbetare. Ett häpnadsväckande resultat som borde leda till en omprövning av flera ledarskapsutbildningar.
 
I podden träffar vi en av cheferna från studien, Helan Hellström som är chef för kulturskolan i Södertälje. Vi pratar om de komplexa uppdragen som chef och medarbetare, om drivkrafter och motivation. Och om att det krävs ett ledarskap som förstår att det inte finns något enkel, bara förenklingar. Det handlar om relationer till medarbetarna och i det har Helena hämtat inspiration från Shibbolet-utbildningen och utvecklat sig och sina förmågor.