Kan man vara chef på heltid?

Chefernas övertid är något som tas för givet. Det är en norm. Men varför ser det ut så? Vill vi ha det så?

Var tionde chef uppger att hen jobbar 50-60 timmar per vecka. Och tre av fyra chefer jobbar 40–50 timmar per vecka. Varför ser det ut så, varje vecka och hela året? Vill vi ha det så? Vår senaste chefsundersökning väcker många viktiga frågor som behöver lyftas upp till diskussion. Den visar att övertiden har koppling till så mycket mer som gör chefsuppdragen både ohälsosamma och orimliga. Det är dags för heltid för chefer.

Samtidigt som vi står inför en stor utmaning att klara kompetensförsörjningen både när det gäller medarbetare och chefer, så förs det alldeles för lite diskussion om vad som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare, attraktiva yrken och uppdrag.

Den stora övertid som de svarande cheferna vittnar om är något som tas för givet. Det är en norm. Vi skryter med hur mycket vi jobbar. Och det förväntas att du ska klara ditt uppdrag, räcker inte en heltid så får du jobba över. Få chefer ifrågasätter det här. Men vi vill ställa frågan, varför ska chefer inte kunna jobba heltid? En heltid är 40 timmar, inte 50 eller 60 timmar.

Sänker sin lön

I praktiken sänker cheferna sin lön rejält genom att ofta bjuda på övertiden och ibland även jour och beredskap. Med den oreglerade arbetstiden är tanken att man så klart kan jobba mer under en begränsad tid, med då ha möjlighet att ta ut den tiden senare. För många finns inte den möjligheten, man jobbar hela tiden för mycket.

Så vad leder då den här övertiden till? Och varför har chefer så stor övertid? Det leder till höga sjukskrivningar även bland chefer. En av tio chefer har varit sjukskriven längre eller flera korta perioder till följd av arbetssituationen. Var fjärde chef har svårt att sova när de är lediga och bara var femte är inte ofta stressad. En chef av fem är som regel lugn. Och resten är stressade, de har svårt att koppla av när de är lediga, så svårt att bara en av åtta chefer får tillräcklig återhämtning. Många siffror, men en tydlig bild att chefsuppdragen behöver förändras och stödet till chefer måste se helt annorlunda ut än idag.

Bakgrunden till hur chefsuppdragen ser ut idag har belysts av många och det finns mycket forskning i ämnet. En viktig faktor är till exempel antalet medarbetare per chef. Det handlar om att skapa en organisation som ger rimliga förutsättningar. Det handlar inte om att göra om chefer eller att hitta de supermänniskor som klarar dessa orimliga tjänsterna.

För många medarbetare

I vår chefundersökning ser vi skillnader mellan chefer som har upp till 20 medarbetare och chefer som har fler än så. Det handlar framför allt om verksamhetsnära chefer med för många medarbetare, första linjens chefer som har stort operativt ansvar och sliter med verksamhetsredovisningar och rekrytering men uppfattar att de har dåliga möjligheter att påverka kompetensförsörjningen och lönesättningen. Och de har själva osäkrare anställningar, är mer sjukskrivna och fler jobbar mest övertid.

Så vad vill vi då göra åt det. Vi kan ju tillägga att var tredje chef har utsatts för hot, våld, trakasserier eller mobbning. bara hälften får handledning eller ha mentor. Det är inte någon munter läsning och vi ska kanske komma ihåg att det finns massor av fantastiska sidor av chefsuppdraget också. Men det behöver ske förändringar för att vi ska kunna rekrytera till dessa komplexa och viktiga tjänster framöver, och för att människor ska kunna vara chefer med balans och hålla i sina uppdrag.

En tydlig faktor, förutom övertiden och antal medarbetare, är att åtta av tio chefer säger att de gör uppgifter som någon annan skulle kunna göra. Varför ser det ut så 2018? Kan mer digitalisering innebära förändringar eller blir det mer administration för chefer och tjänstemän? Kan chefer delegera, finns det någon att delegera till? Ja, det vet vi först om vi bestämmer oss för att chefer inte ska ha det så här och väljer att åtgärda det. Det kan betyda mer administrativt stöd eller andra insatser.

Vi vill vara tydliga – det ska gå att vara chef på 40 timmar och vi tror inte att chefen ska ha fler än 20 medarbetare om detta ska fungera. Vad tycker du om det?