Känns det tungt att vara tillbaka?

Det kan kännas tungt för vem som helst att komma tillbaka efter en lugn och vilsam semester. Men för den med problem på jobbet kan det kännas extra svårt. Då är det bra att veta att det finns stöd att få.

Orimliga krav, övertid, samarbetsproblem och mobbning gör det svårt för många att gå till jobbet varje dag. Semestern ger en välbehövd paus. Ibland kan vi komma tillbaka och med förnyade krafter och ta itu med gamla surdegar, men alltför ofta innebär det att vi kommer tillbaka till en arbetsplats där inget förändrats. Det vi vill säga till dig är att det inte är något du ska behöva acceptera.

Sedan i fjol finns det nya arbetsmiljöföreskrifter (AFS 2015:4) kring psykosocial arbetsmiljö. Din arbetsgivare har ansvar för att se till att du och dina kollegor inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa. Arbetsgivarna ska också klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att det finns rutiner för hur sådan särbehandling ska hanteras. Föreskriften ställer därför krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras.

Det finns hjälp och stöd att få

Både Arbetsmiljöverket och Sunt Arbetsliv har släppt checklistorvägledning och en OSA-kompass för att underlätta det förebyggande arbetet. Det mesta ska bygga på ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

När problemet redan uppstått kan du behöva ta hjälp av ditt skyddsombud. Det är skyddsombudets uppgift att för medarbetarnas räkning bevaka arbetsmiljön och att delta i arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa. Det kan ske genom att delta på skyddsronder och samverka om rutiner och handlingsplaner. Skyddsombudets uppgift är också att begära åtgärder som behövs av arbetsgivaren för att eliminera risker.

Du kan också ringa till oss på SSR Direkt, 08-617 44 00, så hjälper vi dig reda ut vad det är du behöver för att kunna må bra på din arbetsplats.  

Tillsammans kan vi knäcka ohälsan.