Kärlek är också ett öppet Sverige

Kärlek är inte bara tvåsamhet och romantik. Det är också att ta hand om och hjälpa dem av våra medmänniskor som bäst behöver det.

Fler människor än någonsin är på flykt – 60-65 miljoner enligt UNHCR och Världsbanken – de flesta i sitt hemland eller i hemlandets närområde. I år beräknas knappt 30 000 av dem komma till Sverige, ett av världens rikaste, jämlikaste och mest fungerande länder i världen. Utmaningarna är stora, våra system behöver anpassas, men vi välkomnar dem som kommer och är stolta över att bidra till att göra livet mer uthärdligt för dem som lyckats ta sig till Sverige. Och vi välkomnar de möjligheter som de för med sig.

Sedan 2015 har förbundet arbetat med fokusområdet Öppet Sverige. Vi tar vårt avstamp i förbundets värdegrund där öppenhet och demokrati är lika självklara som de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.  

Vi är stolta över att Sverige är ett land som tar emot människor på flykt undan krig och andra katastrofer. Och vi är stolta över det engagemang som våra medlemmar känner och den vilja som finns att stötta och hjälpa de människor som kommer till vårt land.

Öppna hjärtan

Så här på alla hjärtans dag vill vi därför hylla kärleken till vår nästa. Kärleken i att hjälpa, stötta och ge våra nyanlända grannar, vänner och kollegor möjlighet till en ljus framtid i Sverige.

Det kan handla om att jobba med nyanlända inom etableringsuppdraget eller på Migrationsverket, hjälpa ensamkommande barn till ett nytt hem i Sverige, jobba för permanenta uppehållstillstånd och snabbspår eller ta emot en nyanländ som praktikant. Det kan handla om att som frivillig hjälpa någon med svenskan eller att bjuda in till den lokala gemenskapen. Eller så kan det handla om att som kurator eller psykoterapeut ge det stöd som behövs för att en person ska kunna hantera de svåra minnen de bär med sig.

Vi skickar ut den varmaste av alla hjärtansdagshälsningar till alla våra nyanlända och alla våra medlemmar som gör Sverige till en kärleksfullare plats. Kärlek är också ett öppet Sverige!