Karriärväxling och kompetensutveckling avgörande för ett längre arbetsliv

Regeringsdialogen om ett längre arbetsliv är avslutad. Förbundet ställer sig bakom att parterna ska medverka till ett längre arbetsliv och ett hållbart pensionssystem.

Göran Johnsson (fd IF Metall) och Göran Hägglund (fd partiledare och socialminister) fick i våras uppdrag av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll att föra en dialog med fack och arbetsgivare om vilka åtgärder som behöver vidtas för att förlänga arbetslivet. 19 september presenterade de två processledarna den avsiktsförklaring de förhandlat fram tillsammans med arbetsmarknadens parter. Svenskt Näringsliv ingick inte i uppgörelsen.

Akademikerförbundet SSR har träffat processledarna i ett tidigare skede och överlämnat en PM om förbundets sammantagna bedömning av åtgärder som behövs för ett längre arbetsliv.

Förbundet anser att många åtgärder är viktiga att vidta, inte bara att höja formella åldersgränser i olika lagar och trygghetssystem, utan framförallt hur ett längre arbetsliv kan bli möjligt för fler.

– Men det förutsätter förstås att man har goda arbetsvillkor över lag, och att arbetsgivaren satsar på att utveckla hälsosamma arbetsplatser där medarbetare kan utvecklas, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Avgörande för ett längre arbetsliv är att ge möjlighet till kompetensutveckling och karriärväxling mitt i arbetslivet. På så sätt  kan vi få bort eventuella återvändsgränder i arbetslivet och möjliggöra dubbla karriärer och därmed förlänga arbetslivet.

Många av våra förslag tog sin utgångspunkt i att omställningsorganisationerna borde ha detta uppdrag, att högre utbildning mycket tydligare måste få ett uppdrag att stödja kompetensutveckling och karriärbyte mitt i arbetslivet och att det måste finnas ett hållbart sätt att försörja sig under en sådan utbildningstid. De möjligheterna är idag mycket små om det inte rör akuta bristyrken där arbetsgivarna är högmotiverade att betala lön under hela utbildningstiden.

Akademikerförbundet SSR valde att ställa sig bakom avsiktsförklaringen och har för avsikt att arbeta vidare konstruktivt med frågan både politiskt och partsgemensamt avtalsvägen.

Men det gäller också att komma ihåg att frågan om att jobba längre handlar lika mycket om inträdet i arbetslivet, menar Heike Erkers. 

– Många unga har en väldigt utsatt situation på svensk arbetsmarknad. Det gäller anställningsformer, arbetsmiljö och arbetsvillkor.