Kartlägg chefers organisatoriska förutsättningar med Chefoskopet

Organisatoriska förutsättningar är a och o för att du som chef ska kunna utföra ditt uppdrag och samtidigt må bra. För att förstå och utveckla chefers organisatoriska arbetsmiljö finns Chefoskopet – ett komplett forskningsbaserat verktyg som ger stöd i hur detta utvecklas.

Chefoskopet från Suntarbetsliv fungerar som ett stöd att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det bygger på forskningsprojektet Chefios och används av ledningsgrupper på strategisk nivå. Syftet är att bidra till hållbaraorganisationer där chefer stannar, mår bra och kan göra sitt jobb. Innehållet i Chefoskopet har hittills bestått av delen Kunskaper. Nu har delen Metoder tillkommit vilket gör Chefoskopet komplett.

– Nu finns både en grund för kunskap och insikter samtstöd för en systematisk arbetsprocess, säger Malin Ljungzell, projektledare på Suntarbetsliv som ansvarat för att ta fram och komplettera verktyget. De båda delarna Kunskaper och Metoder utgör varsin process: 

  • Kunskaper vänder sig till ledningsgrupper som kan påverka verksamhetsnära chefers förutsättningar. Här får man gemensam förståelse av vad organisatoriska förutsättningar är, en samsyn på organisationens syn på chefers uppdrag och roll samt medvetenhet om ledningens roll i att utveckla allt detta.
  • Metoder används av processledaren som ska leda utvecklingsarbetet. Kartläggningar som görs av chefernas vardag ger en bild av vad de gör, hur de har det och hur kommunikationsvägarna ser ut. Den samlade bilden av den egna organisationen bildar sedan underlag för ledningsgruppens åtgärder.

Sedan första versionen av Chefoskopet lanserades har flera organisationer i kommun-och regionsektorn börjat använda verktyget hos sig. En av dem är Lomma kommun.

– Vi hade pratat om chefernas förutsättningar tidigare. Men med Chefoskopet fick vi ett gemensamt språk och en struktur för att jobba med det, säger Marie Härstedt, HR-chef i Lomma kommun. Chefoskopet bidrog till att ledningsgruppen kunde jämföra organisatoriska förutsättningar för cheferna i de olika förvaltningarna i kommunen. Det visade sig att dessa skilde sig åt trots att alla hade samma uppdrag. Nu pågår arbetet med att åtgärda och forma organisationen mer jämlikt.

Upptäck verktyget här.

 

Vilka är Suntarbetsliv?

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona. Uppdraget är att bidra till friska arbetsplatser i kommun-och regionsektorn.