Kärvande avtalsförhandlingar

Nu går förhandlingarna inom industrin och tjänstesektorn in i ett intensivare skede eftersom många av avtalen löper ut den 31 mars.

Industrin har, i enlighet med det nästan 20 år gamla men mycket framgångsrika industriavtalet, tecknat avtal först på svensk arbetsmarknad. Resultaten av de förhandlingarna bildar sedan märket för lönenivåerna och övriga kostnadsökningar för tjänstesektorn och den offentliga sektorn. Parterna på industrin område ligger förnärvarande ovanligt långt ifrån varandra bland annat avseende nivån på löneökningarna. Detta stoppar upp förhandlingarna på tjänstesektorn och Facken inom industrin varnar nu för att risken för konflikt ökat högst betänkligt.

En av de stora frågorna inom tjänstesektorn, där parterna står långt från varandra, är avseende Unionens och Sveriges Ingenjörers yrkande om att införa en obligatorisk flexpension även på Almegas avtalsområden.  Inom industrin började man redan efter avtalsrörelsen 2013 bygga upp systemet med flexpension finansierat via avtal. Där avsätts extra pengar till avtalspensionen för tjänstemännen. Almega har hittills helt avvisat Sveriges Ingenjörers och Unionens yrkanden i frågan. Sveriges Ingenjörer och Unionen laddar nu för en storkonflikt inom Almegas avtalsområden inom IT, Telekom, Utveckling och Tjänster och Svensk Teknik och Design. Innan bland annat denna fråga är löst kommer sannolikt inte övriga avtal inom tjänstesektorn förhandlas klart.