Kerstin Wigzell första ordföranden för Akademikerförbundet SSR:s etikråd

Förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR tillsatte idag ledamöterna i förbundets nya etikråd. Rådet ska ge vägledning i yrkesetiska frågor och lyfta etikdiskussioner i den allmänna debatten.

Etikrådets första ordförande blir Kerstin Wigzell, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen. Övriga ledamöter är bland andra Stefan Einhorn, Erik Blennberger och Christina Jutterström.

– Vi är mycket glada över att ha lyckats samla så kompetenta och erfarna personer i vårt etikråd. Våra medlemmar ställs ofta inför etiska dilemman i sin yrkesutövning. Etikrådet kommer att spela en viktig roll för att stärka våra professioner, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Det kommer att bli möjligt för såväl medlemmar som andra att vända sig till etikrådet för råd och vägledning i frågor som rör etiska dilemman i socialt arbete, hälso- och sjukvård, chefs- och ledarskapsfrågor med mera.

– Våra medlemmar arbetar inom områden där etiska dilemman är vardag. Undanträngningseffekter och hårda ekonomiska prioriteringar innebär att grupper i samhället riskerar ställas mot varandra. Där har etikrådet en viktig funktion att fylla, säger Titti Fränkel, utvecklingschef för socialt arbete på Akademikerförbundet SSR.

Etikrådet kommer att sammanträda omkring fyra gånger om året och träffas första gången den 27 april.

Etikrådets ledamöter:

Erik Blennberger. Teol dr och professor i etik på Institutet för organisations- och arbetslivsetik, Ersta Sköndal högskola.

Stefan Einhorn. Professor, överläkare, ordf för Centrum för social hållbarhet, Karolinska Institutet.

Titti Fränkel. Socionom med bakgrund som socialsekreterare, chef, projektledare och utredare inom socialt arbete. Sedan 1998 anställd på Akademikerförbundet SSR med ansvar för professionsområdet socialt arbete och som utvecklingschef.

Anna Hollander. Professor emerita i socialt arbete med inriktning rättsvetenskap vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Christina Jutterström. Journalist, tidigare chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen, vd för Sveriges Television. Ledamot av Pressens opinionsnämnd, styrelseledamot  i Publicistklubben, ordförande i insamlingsstiftelsen Water Aid.

Åke Strandberg. Socionom. För närvarande IFO-chef i Sundbybergs kommun. Tidigare förvaltningschef, konsult, snickare, FN-tjänst med flyktingar i Pakistan, engagerad i Föreningen Sveriges Socialchefer och i flera FOU-råd.

Elisabeth Svedberg. Socionom, magisterexamen i etik och socialt arbete. Utredare/projektledare på Socialstyrelsen. Tidigare ansvarig för Socialstyrelsens etiska råd samt dess sociala utskott.

Kerstin Wigzell. Tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen. Ledamot av flera styrelser, bland annat Polismyndighetens etiska råd.