KFS: Besöksnäring samt Musei- och arkeologisk verksamhet klara

Avtalsparten Förtecknade Sacoförbund, där bland andra Akademikerförbundet SSR ingår, samt Civilekonomerna har tillsammans med arbetsgivarorganisationen KFS tecknat nya kollektivavtal för de båda branschområdena.

De nya avtalen gäller för perioden 2017-04-01 – 2020-03-31.

Lönerevisionstillfällen är 1 april 2017/2018/2019. För i år kommer lönerna att betalas ut med retroaktivitet under eller efter sommaren. Tidpunkten för utbetalning beror på hur företaget lägger upp tidsplanen för lönesamtal och utbetalning. 

Viktiga nyheter i avtalen är att medlemmarna får möjlighet att semesterväxla, dvs att växla semesterersättningen mot fler lediga dagar under ett semesterår, nya skrivningar om delpension, hanteringen av långtidssjukskrivna och följsamhet med regleringarna på AB-området (Pacta-bolag, kommuner, landsting och regioner) samt höjningar av särskilda ersättningar på 2,3% per 1 juni 2017, 2,2% per 1 april 2018 och 2,0% per 1 april 2019.

Under avtalsperioden kommer parterna dessutom att fortsätta arbetet med avtal och avtalsvård i tre olika arbetsgrupper. När avtalstryck är korrekturläst och klart längre fram, så kommer avtal och protokoll att publiceras här på hemsidan.