KFS: Vård- och omsorgsavtalet är klart

Avtalsförhandlingarna rörande branschavtalet för Vård och Omsorg inom KFS är avslutade, och vi har ett nytt avtal som gäller som längst fram till 2020-03-31.

Avtalsparten Förtecknade Saco-förbund, där bland andra Akademikerförbundet SSR ingår, samt Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer lämnade i början av mars gemensamt över sina avtalsyrkanden för avtalsrörelsen 2017. Igår den 21 juni blev avtalen klara. De flesta avtal är idag tillsvidareavtal, medan några är tidsbegränsade. Ett sådant avtal är Vård- och Omsorgsavtalet där Akademikerförbundet SSR har flest medlemmar av Sacoförbunden. 

Förtecknade Sacoförbund och KFS har träffat en överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor som avser tiden 2017-04-01 – 2020-03-31, Lönerevisionstillfällen är 1 april 2017/2018/2019. För i år kommer lönerna att betalas ut med retroaktivitet under eller efter sommaren. Tidpunkten för utbetalning beror på hur företaget lägger upp tidsplanen för samtal och utbetalning. Parterna i avtalet är, utöver KFS, Kommunal, Förtecknade Sacoförbund, Vision och Vårdförbundet.

Viktiga nyheter i avtalet är att medlemmarna får möjlighet att semesterväxla, dvs att växla semesterersättningen mot fler lediga dagar under ett semesterår. Nya skrivningar om delpension, hanteringen av långtidssjukskrivna och följsamhet med regleringarna på AB-området (Pacta-bolag, kommuner, landsting och regioner). Därtill reglerar parterna formerna i avtalet för avstängning, vilket i korthet begränsas till max 14 dagar och att lönen behålls under avstängningen. Dessutom höjs särskilda ersättningar med 2,3% per 1 juni 2017, 2,2% per 1 april 2018 och 2,0% per 1 april 2019.

Under avtalsperioden kommer parterna dessutom att fortsätta arbetet med avtal och avtalsvård i tre olika arbetsgrupper.

När avtalstryck är korrekturläst och klart längre fram, så kommer avtal och protokoll att publiceras här på hemsidan