Kina vill lära sig mer om svenskt socialarbete

En delegation från den kinesiska regeringen besökte på torsdagen Akademikerförbundet SSR:s förbundskansli i Stockholm. Den svenska modellen och kompetenshöjning stod högst upp på dagordningen.

Kina har idag världens största grupp socialbidragstagare och behovet av socialarbetare ökar snabbt. Samtidigt är kvalificerat socialt arbete fortfarande ett relativt nytt fenomen i Kina. En delegation på arton utsända från det kinesiska departement som reglerar arbetskraft och trygghetssystem har i veckan besökt Sverige för att lära sig mer om allt från fackligt arbete till kompetenshöjning och utbildningssystem.  

­– Vi vill lära oss mer om den svenska modellen och hur relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare fungerar. Ni har ett mycket annorlunda system här i Sverige, med starka parter som förhandlar, säger Jin Xiaolei, delegationens sekreterare.

Representanter från Akademikerförbundet SSR berättade om hur förbundet arbetar med professionsfrågor, opinionsbildning och arbetsrätt och förhandling. Men också hur den nuvarande situationen med ett högt migrationstryck påverkar medlemmarnas arbetsvillkor och stärker behovet av att anpassa systemen för att kunna ta tillvara på den kompetens som samtidigt flödar in i Sverige.

Frågan om validering av yrkeskompetens och kompetenshöjning inom kåren är något som Kina kämpar med att hitta ett fungerande system för, förklarar Jin Xiaolei. I dag faller det under statens ansvar, men man ser gärna att sociala organisationer tar del i arbetet. I dagens Kina tar sociala organisationer större och större ansvar i många olika sociala frågor. Och med det stärks också yrkets status.

Även om Sveriges system är intressant kan man förstås inte importera ett system rakt av, tillägger delegationens ledare Liu Jianbo.

– Det finns både för- och nackdelar med alla system. Man måste försöka anpassa det till landets villkor. I Kina är socialtjänst fortfarande inte så stark, så man försöker dämpa regeringens inflytande där.