Klart: Nytt avtal om flexpension

Martin Linder, Unionen, Ulrika Lindstrand, Sveriges ingenjörer och Anna-Karin Hatt, Almega. Foto: Camilla svensk/Sveriges ingenjörer/Åsa Ellsäter

Förhandlingarna mellan Almega, Unionen och Sveriges ingenjörer har gått i mål. Idag har parterna tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag.

Det var tre nöjda företrädare för Almega, Unionen och Sveriges ingenjörer som idag höll i presskonferensen om nya överenskommelsen som börjar gälla från första november i år. 

– Mitt emellan två avtalsrörelser har vi kunnat sluta en unik överenskommelse där vi tillsammans löst en av de svåraste konfliktfrågorna mellan oss, säger Anna-Karin Hatt, vd Almega, som tillsammans med Martin Linder, förbundsordförande Unionen, och Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges ingenjörer, presenterade överenskommelsen.

Överenskommelsen innebär bland annat att:

  • Avsättningen till flexpension kommer att följa märket, det vill säga kollektivavtalet inom industrin, med ett års eftersläpning. Om industrin kommer överens om en avsättning på exempelvis 0,2 procent 2017, är det vad anställda som omfattas av Almegas kollektivavtal får 2018. 
  • Flexpensionen ska byggas ut så att den får samma nivå som kollektivavtalet inom industrin med tre års fördröjning, dock max 2 procent. Man tar också hänsyn till Almegas nytillkomna medlemsföretag så att de kan fasas in under en femårsperiod.
  • Anställda kan under specifika förutsättningar välja avstå från flexpensionsavsättningen om arbetsgivaren tillåter det. Om man avstår får man en höjning av den fasta kontanta lönen med motsvarande avsättningen till flexpension.

Utöver frågan om flexpension har man även kommit överens om en rad andra avtalsändringar.  Bland annat har man stärkt möjligheten att gå ner i tid mot arbetslivets slut, moderniserat beredskapen då man är tillgänglig för arbete utanför ordinarie arbetstid. Man har också kommit överens om att ta fram guidelines för hur lokala parter ska hantera turordningsregler när företag behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist. 

Under avtalsrörelsen 2016 ledde frågan om flexpension till strejkvarsel. I samband med det varslade även Akademikerförbundet SSR om sympatistrejt. Läs mer i artiklarna nedan. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Läs mer: 

Flexpension vanlig tvistefråga i avtalsrörelsen

Otydligt besked i strejkfrågan

Strejken skjuts upp

Låst läge: Varslar om strejk