Klart: Nytt statligt avtal med fokus på hållbart arbetsliv

I dag skrivs ett nytt kollektivavtal för statligt anställda akademiker under. Överenskommelsen innehåller en större satsning på ett mer hållbart arbetsliv. ”Det blev ett väldigt bra avtal”, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.

Det nya avtalet som Arbetsgivarverket och Saco-S kommit överens om gäller för drygt 87 700 statligt anställda akademiker.

– Det blev ett väldigt bra avtal. Vi är särskilt nöjda med att avtalet har en arbetsmiljöprofil. Vi kommer att använda partsgemensamma pengar på en större satsning för att sänka sjuktalen och få en bättre arbetsmiljö, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S.

Inom staten finns Partsrådet där facken och Arbetsgivarverket gemensamt jobbar kring olika frågor. Hållbart arbetsliv kommer nu att bli ett nytt stort arbetsområde. Alla detaljer är ännu inte klara men huvudrubrikerna blir: rehabilitering av långtidssjukskrivna, förebyggande insatser mot ohälsa, friskvårdsinsatser och karriär- och kompetensfrågor. 

Parterna har också enats om ett bättre intjänande av tjänstepension under föräldraledigheten. Det innebär att alla kommer att ha full pension under sin föräldraledighet, tidigare var det bara de som var födda 1988 eller senare som kunde tjäna in pensionen på det här sättet.

– Det är en väldig förbättring sett ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom kvinnor tar ut större delen av föräldradagarna och har lägre pension.

I överenskommelsen kommer man även att jobba vidare med en del frågor som facket kämpat för. Det handlar dels om tidsbegränsade anställningar.

– Vi tycker att det används i för stor omfattning. Frågan är svår att ensas kring men nu har i alla fall Arbetsgivarverket gått med på att ta fram ordentlig statistik. På så sätt kommer vi att få ett bättre underlag att jobba med framöver. 

Man kommer även att se över frågan om restid, när du som anställd ska kompenseras och inte.

Avtalet inom staten löper på utan någon tidsbegränsning. Men i samband med att andra kollektivavtal går ut brukar det ske förhandlingar även med Saco-S.

– Annars kan man förhandla om ändringar och tillägg under avtalets löptid, säger Lena Emanuelsson. 

Det statliga avtalet innehåller inte några löneökningar med centralt fastlagda nivåer. Detta eftersom lönerna bestäms på lokal nivå.

Text: Stina Loman, Akademikern