Klimatet angår oss

PSI/ASSR workshop on Climate in Lusaka

Klimatförändringarna angår oss alla. Därför är jag extra glad att förbundets första utvecklingsprojekt tillsammans med Public Services International (PSI) och Union till Union handlar just om klimatförändringar.

På väg hem från Zambia gläds jag åt att resa till ett land där 100 procent av hushållen har tillgång till elektricitet, 100 procent av hushållen kan värma sina hus och de allra flesta kan gå till och från arbetet på en upplyst väg. I Zambia har 25 procent av hushållen tillgång till elektricitet. Och vägarna till och från skola och arbete ligger mörka redan sen eftermiddag.

För ett år sedan hölls det stora årliga klimatmötet i Paris (COP21). Resultatet överträffade alla förväntningar. Man blev överens. Jordens temperaturökning får inte överstiga 2 grader, men man menar egentligen 1,5 grader. Visserligen inga bindande skrivningar – åtagandena är frivilliga – men trots allt ett kliv framåt.

Det blir varmare

I år stod klimatmötet i Marrakech. Redan innan mötet öppnades larmade meteorologer i FNs klimatpanel om hur jordens temperatur stiger upp mot 3 grader. Förra veckan stod det klart att Arktis slagit värmerekord i November. Med 20 grader över normaltemperatur.

Med andra ord, det går fortare och fortare. Isen smälter av värmen. Och öppet vatten bidrar till att smälta mer is. Det är liksom självspelande. Det är svårt att föreställa sig i det kylslagna Stockholm, men det är så klimatförändringarna funkerar. Det ser inte likadant ut på alla platser. Vare sig det är torka eller översvämningar. Klimatförändringarna angår oss alla. Det är våra livsbetingelser som påverkas. Det är inte en fråga bara för naturvetare och ingenjörer. Den angår oss alla, det är vår arbetsmiljö, vara arbetsuppgifter och arbetsplatser som påverkas. Det är vi som är en del av lösningen.

Utvecklingsprojekt om klimat

Därför känns det mycket bra att förbundets första utvecklingsprojekt tillsammans med Public Services International (PSI) och Union till Union handlar just om klimatförändringar. Det är ett litet knappt ettårigt projekt som syftar till att utveckla verktyg som fackföreningar i offentlig sektor ska kunna arbeta för att bli en aktiv och relevant part när länder runt om i världen ska implementera och genomföra överenskommelserna från Parismötet (COP21).

Vårt projekt är format så att vi gör en inledande analys i tre länder för att identifiera konkreta punkter där fackliga organisationer i den offentligt finansierade sektorn lokalt och brett ska kunna arbeta för att hejda klimatförändringen.

Tanken är att detta pilotprojekt ska följas av ytterligare ett ett-årsprojekt där vi dels fördjupar frågeställningarna i de tre länder vi redan arbetat med dels prövar metoden i två länder i andra världsdelar. Förhoppningen är att vi då har utvecklat en användbar metod för att göra ett större globalt projekt tillsammans med några andra svenska fackförbund inom PSI.

De tre pilotländerna är Kenya, Zambia och Tunisien. Workshops är genomförda i de två första med mycket gott resultat och Tunisien-mötet kommer att genomföras för årsskiftet. Själv deltog jag på mötet i Zambia tillsammans med centrala ledare för de sju deltagande fackförbunden. I två dagar arbetade vi intensivt med att identifiera olika områden inom den offentliga sektorn där förbundens medlemmar på olika sätt kan bidra.

Just transition

Självklart handlade det om energi och en så kallad just transition till gröna jobb. Oron är stor bland dem som arbetar i brunkolssektorn att de ska förlora sina jobb i en omställning. Något som vi känner väl igen från Europa där Vattenfalls brunkolsbrytning i Tyskland varit en stor fråga. I Zambia är vattenkraft den största energikällan och ett stort moderniseringsarbete med svenska och norska företag har just startats.

Men just transition gäller alla sektorer. Självklart transportsektorn som alla är beroende av, inte minst för resor till och från arbetet. Kunskapen om att en omställning faktiskt innebär många, många nya jobb är stor hos våra systerförbund och det innebär också att de ser stora fördelar också för arbetsmarknaden. Ett spännande område handlar om green hospitals och säkert kan också andra verksamheter dra nytta av deras erfarenheter av vattenanvändning, sopsortering, livsmedelshantering med mera.

I veckan presenterade EU-kommissionen nya lagförslag om en energiunion, som är ett viktigt steg på vägen. Jag håller tummarna för att det blir ett bra och viktigt bidrag eftersom klimatförändringarna angår oss alla. Våra svenska ekologiska avtryck innebär att vi ligger på tionde plats i världen över länder med stora fotavtryck. Om alla andra länder var lika skulle det behövas 3,7 jordklot. Det är helt enkelt inte hållbart.