En socialt hållbar klimatomställning – går det? 

Många anser att individen bestraffas av en offensiv klimatpolitik, och särskilt på landsbygden. Måste det vara så att landsbygdens invånare blir förlorare i klimatomställningen? Kalle Sundin har varit med och startat tankesmedjan Gröna Folkhemmet, som menar att klimatomställningen måste vara socialt hållbar om den ska lyckas. Samhällsvetarpodden gräver i hur det ska gå till. 

- Vi ser stora risker med hur klimatdebatten ser ut idag, och vill förändra den, säger Kalle Sundin. Om inte påtryckningarna för att förändra människors plånboksbeteende också matchas med kraftfulla, gröna reformer som gör det möjligt för människor att ställa om, så kommer inte klimatomställningen att lyckas. 

När skatterna höjdes på drivmedel i Macrons Frankrike tog proteströrelsen Gula Västarna till gatorna och Kalle ser att liknande reformer i Sverige kan leda till att missnöjet letar sig hit. 

- Kombinationen av sänkt skatt för de som tjänar mest och höjda drivmedelsskatter som i mångt och mycket kommer drabba de som är beroende av bilen är ju en explosiv kombination som skulle kunna starta den här typen av rörelse även i Sverige. 

Så lyckas omställningen 

Det finns dock hopp om att det går att samla en bred mobilisering för att lyckas med klimatomställningen. Kalle Sundin pekar på framväxten av det svenska välfärdssamhället som ett lyckat exempel på hur vi kan lyckas även med klimatet. 

- Det är klart vi kan göra det idag också och bygga ett hållbart, klimatsmart samhälle, säger Kalle. Det som krävs är ju den politiska visionen, de politiska medlen och resurserna. 

Kalle menar att de två stora områden där stora reformer behövs är inom transporter och industrin. Vi frågar om vilka åtgärder som behöver genomföras för att lösa klimatkrisen. 

Parternas roll i klimatarbetet 

Vi pratar också om hur parterna kan jobba med frågan. För Kalle Sundin är det en självklarhet att arbetsmarknadens parter börjar arbeta aktivt med den inom ramen för partsmodellen. 

- Det finns väl ett gemensamt intresse hos såväl arbetsgivare som arbetstagare om att vi blir ett hållbart välfärdsland?