Kommentar till BO:s rapport

Barnombudsmannen lämnade i måndags sin viktiga rapport "Välkommen till verkligheten". Här beskriver elever samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier i skolan. I strid mot skollagen saknar skolans psykosociala experter, skolkuratorerna, möjlighet att vara tillgängliga för alla elever som behöver.

I sin rapport lägger BO flera förslag som förstärker barn och ungas situation i skolan. Akademikerförbundet SSR saknar i det här sammanhanget ett tydligt förslag om vikten av en tillgänglig kurator.