Kommentar till regeringens höstbudget: Det räcker inte med att lappa och laga

Bild på förbundsordförande Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR välkomnar delar av regeringens höstbudget, men pekar samtidigt på behovet av att investera ytterligare i välfärden. Det saknas helhetsansvar och långsiktiga satsningar på arbetsmarknadspolitiken, socialtjänsten och elevhälsan i skolan. 

- Regeringen lappar och lagar i en arbetsmarknadspolitik med drastiskt minskade resurser. Det är oansvarigt. Den skakiga reformeringen av Arbetsförmedlingen är ett exempel. Det finns också ett stort behov av att investera ännu mer i välfärden, säger Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR.

Välfärdsmiljarder

Välfärden behöver ytterligare investeringar, både idag och framåt. Därför är de aviserade välfärdsmiljarderna efterlängtade. Men det räcker inte. Sveriges kommuner kommer att behöva mer resurser om de ska klara sitt uppdrag. 

Arbetsmarknad

Akademikerförbundet SSR välkomnar satsningen på utvecklingstid och mer resurser till extratjänster, etableringsjobb och intensivår riktat till nyanlända. Räddningspaketet på 1,5 miljarder till reformeringen av Arbetsförmedlingen är för snålt, här behövs långsiktighet och mer resurser. Utbildning är rätt väg för att rusta landet och arbetsmarknaden på väg in i en lågkonjunktur. En utökning till 93 000 platser inom Kunskapslyftet är därför ett klokt förslag.

Högre utbildning

Det är bra att regeringen satsar på fler utbildningsplatser inom högre utbildning. 24 000 nya platser enbart inom lärar-, vård och ingenjörsyrken räcker dock inte. Sverige måste konkurrera med kompetens och fler personer bör ges möjlighet till högre utbildning. Det behövs för att svara emot de allt större krav på kvalificerad kompetens som finns på svensk arbetsmarknad. Vi efterlyser även fler platser inom kompletterande utbildningar och distansutbildningar i form av fristående kurser.

Socialtjänst och psykisk ohälsa

Socialtjänst
Det saknas nya och långsiktiga satsningar på socialtjänsten. Tidigare medel tar snart slut och det kommer att sätta ytterligare press på en redan utsatt socialtjänst.

Elevhälsa
Målet om en köfri BUP är ett bra riktmärke för landets unga som lever med psykisk ohälsa. Dock finns ingen satsning på elevhälsan och det är allvarligt. En synlig prioriterad elevhälsa som samverkar nära med skolan alla professioner är en framgångsfaktor när det gäller att skapa en trygg och säker skola med god studiero. Akademikerförbundet SSR anser att 300 elever per skolkurator är ett riktmärke för att säkerställa att ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Media
Förbundsordförande Heike Erkers är tillgänglig för kommentarer till media. 

Kontakt
Presschef Joanna Abrahamsson
Akademikerförbundet SSR 
070-690 44 23 
joanna.abrahamsson@akademssr.se 

Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Förbundet som är fjärde störst inom Saco organiserar över 73 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare.