Kommer utsatta människor bli rädda för att söka hjälp?

Att gränspolisen tagit hjälp av socialtjänsten för att hitta papperslösa upprör socialarbetare över hela landet. Ska inte ens socialtjänsten, som är samhällets yttersta skyddsnät, vara en fredad zon för barn och vuxna i svåraste nöd?

Många har reagerat. Till exempel har medlemmar i Malmö stad lyft frågan till Akademikerförbundet SSR:s Etikråd. Så här skriver de på sin Facebooksida; ”Det må vara så att lagstiftningen medger att man agerar på det här sättet, men vi ser ett etiskt dilemma i vad detta riskerar få för konsekvenser. Är det så att denna utsatta grupp människor nu kommer att låta bli att söka hjälp och hamna i en ännu mer utsatt position? Hur påverkar detta barnen som kanske inte kommer att släppas iväg till skola eller förskola mer? Genom tiderna finns det många exempel på när det som är lagligt inte har varit ”rätt” och därför är det av största vikt att tänka igenom de etiska frågeställningarna kring detta.”

Det är bara att instämma. Det är viktigt att gränspolisen kan fullfölja sitt uppdrag men det är lika viktigt att socialtjänsten kan fullfölja sitt. Socialtjänsten måste kunna ta sitt ansvar som samhällets yttersta skyddsnät och vara en fredad zon för barn och vuxna i svåraste nöd. Då är det inte rimligt att socialarbetare tvingas agera angivare.

Lagändring tack!

Mer läsning

Läs mer om gränspolisens arbete i Malmö i Sydsvenskan. Läs mer om Etikrådet och deras arbete.