Kommuner samarbetar kring socialjourer

Samarbete mellan grannkommuner kring socialjour på kvällar och helger blir allt vanligare, rapporterar Sveriges Radio.

Socialtjänstlagen kräver inte att kommunerna har någon socialjour som kan göra akuta bedömningar kring missbrukare som behöver hjälp eller barn och unga som riskerar att fara illa. En egen jour är ofta alldeles för kostsamt för mindre kommuner och den akuta beredskapen består ofta i att politiker eller tjänstemän svarar i telefon.

Men när fallen utanför ordinarie arbetstid ökar löser många kommuner genom att slå ihop sina resurser och starta en gemensam jour.  Just nu rekryterar Torsås folk till en gemensam socialjour som de startar tillsammans med Kalmar, Emmaboda och Karlskrona. Också kommunerna i Gävleborgs län och tre kommuner i Västernorrland startar egna jourer. I Dalarna, Bohuslän och Skåne finns liknande samarbeten sedan flera år tillbaka. 

Lyssna på SR:s reportage.