Kommuner samordnar stöd för nyanlända

Fyra orter startar servicekontor med samlat stöd till nyanlända. Målet är en snabbare etablering i samhället.

På de nya servicekontoren kommer Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att finnas.

– På det här sättet samlar vi kompetensen under ett tak, säger projektledare Louise Andersson i ett pressmeddelande.

Ett viktigt mål är att utveckla nya arbetssätt för att ta hand om nyanlända.

– På sikt handlar det här samarbetet om att förenkla för nyanlända att orientera sig i Sverige och snabba på etableringsprocessen. Samtidigt blir det också effektivare för myndigheterna om det blir mindre oklarheter och missförstånd.

Försöket pågår under 2015 och de kommuner som deltar är Norrköping, Alingsås, Ljusdal och Borlänge.