Kommunerna bär ett tungt ansvar för krisen i socialtjänsten

Det är inte det ökande antalet ensamkommande barn som skapat krisen i kommunernas socialtjänst. Krisen beror på att kommunerna i åratal underlåtit att ta sitt arbetsgivaransvar, skriver förbundets socialpolitiska chef Camilla Sköld i en debattartikel.

Att läget i den sociala barn- och ungdomsvården är krisartat är väl känt vid här laget. Till exempel kunde vi nyligen ta del av rapporter om att ett 30-tal kommuner anmält sig själva till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, eftersom de inte mäktar med att ta emot ett ökat antal asylsökande på ett rättssäkert sätt.

Det är sant att många kommuner, inte minst ankomstkommunerna, är hårt belastade och att det är nödvändigt att sprida ansvaret för att ta emot ensamkommande barn på flera kommuner. Men det är lika sant att krisen i socialtjänsten var ett faktum långt innan ökningen av antalet flyktingar, skriver Camilla Sköld i Dagens Arena.

Problemen med hög personalomsättning och svårigheterna att rekrytera framgår tydligt av den breda undersökning gjord av Novus som förbundet presenterade för snart ett år sedan.

De arbetsförhållanden som kommunerna under många år erbjudit socialsekreterarna har generellt präglats av orimlig arbetsbelastning, hög personalomsättning, små möjligheter till yrkesutveckling och en lön som står långt ifrån i paritet med det ansvar och den komplexitet som ligger i arbetet med myndighetsutövning, fortsätter Camilla Sköld.

Självklart hade de utmaningar som följer av att allt fler människor är på flykt och söker skydd i Sverige inneburit påfrestningar också för en väl rustad socialtjänst. Men ansvaret för den senaste tidens larmrapporter faller tungt på kommunpolitikerna, avslutar hon.

Läs hela debattartikeln här.