Kompletterande utbildningar för dem med utländsk examen

Flera lärosäten har idag fått i uppdrag att ta fram nya kompletterande utbildningar för personer med utländsk utbildning. Däribland utbildningar för socionomer och ekonomer.

– Många utrikes födda i Sverige har fortfarande svårt att hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens och utbildningsnivå. Människor som kommer till Sverige ska snabbt komma i arbete. Men det räcker inte att få ett jobb utan nyanlända ska naturligtvis arbeta med sådant som motsvarar deras utbildning och kompetens, säger ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson i ett pressmeddelande.  

De nya utbildningarna riktar sig till personer med utländsk examen och kommer att motsvara högst två års heltidsstudier. Socionomutbildningar ska tas fram vid Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Malmö högskola. För ekonomutbildningarna ansvarar Lunds universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens   högskola, Högskolan Dalarna och Högskolan i Halmstad.