Konferens för engagerade socionomstudenter

I dag har den första konferensen för ideellt engagerade socionomstudenter ägt rum på Akademikerförbundet SSR:s kansli i Stockholm.

Socionomföreningar, -kårer och -kårsektioner från hela landet har blivit inbjudna och representanter från olika lärosäten är på plats. Syftet med konferensen är att ge ideellt engagerade socionomstudenter möjligheten att utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper med varandra.

Dagen har förutom erfarenhets- och kunskapsutbyte genom mingel, diskussioner och workshops innehållit föreläsningar om nuläget i Socionomsverige, hur det är att vara socionom samt en föreläsning om Socionom-SM som går av stapeln den 16 och 17 november i år.