Kontoret flyttar ut

Barn behöver frisk luft varje dag. Men vuxna sätter sig åtta timmar inomhus. Nu kommer friluftskontoren.

En person som går runt i cirklar på ett dunkelt kontor i syfte att knäcka en tankenöt. Den klassiska bilden av en professor.

En märklig sådan, enligt Susanna Toivanen, arbetslivsforskare vid Stockholms universitet.

– Den där professorn skulle göra bäst i att försöka ta sig ut. En promenad i naturen, med intryck från sol, vind och vatten, är att föredra. Då blir tänkandet mer kreativt, säger hon.

Att kreativiteten stimuleras är bara en anledning att vara ute i naturen mer. Andra goda argument är ett stärkt immunförsvar och snabbare återhämtning från stress.

I takt med att sjukskrivningarna ökar och den tekniska utvecklingen går framåt har nu också arbetsgivare börjat inse fördelarna med friluftsarbete. I maj förra året invigde fastighetsbolaget Castellum ett permanent utomhuskontor i Växjö. Det första i Sverige.

– Idén knäcktes en vacker vårdag när jag såg människor utomhus ställa sig i grupper, prata och skratta. Jag tänkte: Kan vi inte komma åt det här på något sätt? Vi vill ju skapa framgångsrika arbetsplatser där medarbetarna trivs och mår bra, säger affärsområdeschefen Jenny Rungegård.

Resultatet blev ett experiment: ett 300 kvadratmeter stort utomhuskontor, beläget på en gräsyta och skyddad från gatan intill av grönska och en mur. Det är till för Castellums egna medarbetare och deras kunder och är konstruerat som ett flexkontor. Där finns uppkoppling, uttag vid varje arbetsplats och skydd mot solen.

Det sistnämnda må vara överflödigt.

– Vi är inte berömda för våra soltimmar, om man säger så. En och annan har höjt på ögonbrynen: Utomhuskontor i Växjö, med vårt väder? Då har jag svarat: Just därför! Vi måste ta vara på solljuset, just därför att vi har så lite av det.

Castellums satsning har väckt stort intresse, inte minst från andra företag som varit på besök för att titta närmare på innovationen. Ett annat uppmärksammat projekt av liknande slag kommer från Telenor, som förra året satte upp mobila utomhuskontor i Umeå, Sundsvall, Gävle, Falun och Borlänge.

– Vi har jobbat under några år med att skapa en sund digital arbetsmiljö och har pratat mycket om stressfaktorer. Men det vi hela tiden fallit tillbaka på är den fysiska arbetsmiljön. Funkar inte den så funkar ingenting annat heller och vi vet ju vilka goda effekter naturen har på oss, säger Andreas Kristensson, ansvarig för innovation och affärsutveckling på Telenor.

Både Castellum och Telenor har mött mycket positiv respons, säger de. Men finns det då inte några nackdelar med utomhuskontoren? Blir det inte fler störningsmoment? Jenny Rungegård tycker personligen om när det är sorl och rörelse, säger hon.

– Just nu pågår det ett bygge i närheten av utomhuskontoret, det tycker jag är väldigt spännande. Men det är klart, det finns en del som inte trivs med det. Det blir ju aldrig helt
tyst här.

Arbetslivsforskaren Susanna Toivanen, som var kopplad till både Castellums och Telenors projekt, lyfter fram ett annat eventuellt problem: skaderiskerna. Arbetsgivare är skyldiga enligt arbetsmiljölagen att se till att arbetsmiljön är god, och att minska risken för skador. Men hur ska det gå till när medarbetarna befinner sig utomhus, utom synhåll?

Samtidigt är det här problemet inte unikt för organisationer med utomhuskontor, påpekar hon, det gäller hela det moderna, gränslösa arbetslivet med flexkontor och hemmajobb.

– Om du halkar på ditt köksgolv, vad gäller kring ersättning då? Det är frågor som blir allt viktigare.

Susanna Toivanen tror att trenden med friluftsarbete är här för att stanna. Det konstiga är snarast att den inte kommit tidigare.

– När det gäller barnen talar vi ofta om vikten av utomhusvistelse, men när det sedan kommer till oss vuxna är det plötsligt helt okej att sitta åtta timmar om dagen i ett mörkt kontor och tro att det funkar.

Så varför utsätter vi oss för det? Det handlar om normer, menar Susanna Toivanen. Det finns regler för hur arbetet ska gå till för att det ska anses som arbete. Men i och med att arbetslivet utvecklas tillsammans med de tekniska möjligheterna kommer det att förändras. Hon ser det redan hända.

– I USA har det funnits försök med utomhuskontor ett tag och under tiden som jag jobbat med Castellum och Telenor har liknande projekt startat också i Finland och Storbritannien.

Nu är det vår, och tanken på att sitta i naturen och jobba börjar kanske kännas riktigt lockande. Mindre angeläget ter det sig väl under vinterhalvåret. Men enligt stress- och sömnforskare är det viktigt att masa sig ut också då, menar Susanna Toivanen.

– En arbetsgivare i framkant kan lätt skaffa stora rockar, varma, att ha utanpå ytterkläderna, med vantar som sitter fast i ärmarna som dagisbarnen har. Sedan är det bara att ta en tur mitt i vintern på tio femton minuter för att maximera dagsljusintag och få de goda effekterna. Det finns inget dåligt väder, eller hur?  

Text: Tim Andersson, Akademikern

Ur magasinet Akademikern 2/2017. Läs hela tidningen i vår blädder-pdf här