Kontorsmiljö bidrar till konflikter

Är det mycket smågnabb på jobbet? Vilken typ av kontorsmiljö ni har kan bidra till konflikter, visar en ny studie. Åtminstone om du är kvinna.

Meningsskiljaktigheter om arbetsuppgifter och metoder kan i vissa fall vara positiva och bidra till mer kreativa lösningar. Men olösta konflikter på jobbet – särskilt mellan kollegor som inte kommer överens på det personliga planet – kan öka stressnivåerna och till och med risken för sjukskrivningar.

Mest konflikter på arbetsplatser har män – det visar ett flertal studier. Men för kvinnor ökar risken för arbetsplatskonflikter beroende på kontorstyp. Det konstaterar forskare från Stockholms universitet, Mälardalens högskola, Karolinska institutet och KTH i en ny studie om kontorstyper, ljudnivåer och konflikter.

– Kvinnor är mer känsliga för stimuli från miljön jämfört med män. Det förklarar varför vi får både mer positiva och negativa utfall av påverkan av kontorstypen på kvinnor. För män är det andra saker än fysiska miljöfaktorer som förklarar konflikterna, som till exempel lön och arbetsuppgiftsfördelning. Man vet att kvinnor är mer socialt orienterade på jobbet också, säger Christin Bodin Danielsson, en av forskarna bakom studien.

"Samarbete leder till konflikt" 

Flest konflikter uppstod bland kvinnor på aktivitetsbaserade kontor. Det omfattar både så kallade flexkontor, där man saknar personliga arbetsplatser, och kombikontor där man både har en personlig arbetsplats och projekt- eller uppgiftsbaserade arbetsrum. Också för män var risken något högre på kombikontor. När det gäller kombikontor tror forskarna att den högre risken kan bero på att kontorstypen utmärker sig av mycket grupparbete. 

– Grupparbete är roligt när det funkar bra, men allt samarbete leder också till konflikt – det ligger i sakens natur. Tydligen är kvinnor mer känsliga för detta än vad män är, säger Christin Bodin Danielsson.

Den förhöjda risken för konflikt på flexkontor tror forskarna istället har att göra med att anställda inte har en egen arbetsplats. Det kan leda till konflikter kopplade till territorialitet, förklarar Christin Bodin Danielsson. Men också för att man har en större möjlighet att undvika varandra istället för att ta itu med konflikter som uppstår.

– En tredje orsak skulle också kunna vara att man har hög grad av självständighet vilket i sig kan leda till lägre sammanhållning och i förlängningen eventuellt till konflikter, säger hon.

Social kontroll

Minst risk för bråk var det på stora kontor med öppen planlösning. En förklaring till det kan vara att medarbetarna i stora öppna kontorslandskap har mindre möjlighet att isolera sig och ofta delar arbetsplats med överordnade och chefer. Om cheferna är bra på att lösa konflikter eller helt enkelt inte tillåter dem är dock oklart. Men det öppna landskapet kan i viss mån fungera som en social kontroll, tror Christin Bodin Danielsson. Inte alla vill bråka inför öppen ridå och med chefen vid skrivbordet bredvid.  

Något som förvånade forskarna var att buller, som annars är en stor stressfaktor i öppna kontorslandskap, inte är den enda förklaringen till konflikterna.

– Våra analyser visade att buller i sig leder till risk för arbetsplatskonflikter, men det absolut mest intressanta är att risken för arbetsplatskonflikter kvarstod i både flex- och kombikontor efter att vi tagit hänsyn till buller. Vi tror att dessa kontorstyper har negativ inverkan på relationer på grund av sina arkitektoniska och funktionella karaktärsdrag, säger Christin Bodin Danielsson. 

Ylva Mossing

Kontorstyp och konflikt

Forskarna använde sig av data från den så kallade SLOSH-studien, där tusentals svenskar intervjuats om arbetslivets förändringar, arbetsmiljö, stress och välbefinnande. De drygt 5 200 utvalda personerna jobbade i sin tur i sju olika typer av kontorsmiljöer: eget kontor, kontor som man delar med en eller två personer, mindre, mellanstora respektive stora kontor med öppen planlösning, samt de båda aktivitetsbaserade kontorstyperna flexkontor och kombikontor. Flexkontor är anpassade efter att bara omkring 70 procent av arbetsstyrkan befinner sig på plats åt gången och saknar personliga skrivbord. På kombikontor kan man både ha en personlig arbetsplats och jobba i grupp. 

Källa: The relation between office type and workplace conflict: A gender and noise perspective