Kortare väg från studier till jobb

Extrajobb vid sidan om studierna är en ekonomisk nödvändighet för många studenter. Men ett jobb som studentmedarbetare kan också ge värdefulla kontakter och en fot in i arbetslivet.

21-åriga Vanja Winroth går fjärde terminen på personalvetarprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Tanken på att arbeta på nära håll med människor lockade henne, och hon talar sig varm om ämnet arbetsrätt, som hon just börjat läsa.

Starten på karriären

För att dryga ut studentkassan har Vanja jobbat extra som butiksbiträde och servitris, men i sedan i januari är hon anställd som studentmedarbetare på barn- och utbildningsförvaltningen i Tingsryds kommun. Hennes första jobb inom det som hon hoppas ska bli hennes framtida karriär.

– Det är mitt allra första jobb inom personalområdet. Det kändes jättepirrigt när jag skulle börja, eftersom det inte var klart från början vad jag skulle få göra. Men det har funkat jättebra och det har alltid känts okej att fråga om hjälp, säger Vanja.

Tillsammans med ytterligare en studentmedarbetare har Vanja under de senaste månaderna jobbat med att kartlägga kommunens kompetens och inventera framtida rekryteringsbehov. Bland annat genomför de en enkätundersökning bland lärare och lärarstudenter, som så småningom ska ligga till grund för en informationsbroschyr riktad till studenter.

– De har inte varit rädda för förslag och de har lyssnat mycket på mig, så det är både intressant och roligt, berättar Vanja.

Flexibelt och självständigt

Jobbet är både självständigt och flexibelt. En dag i veckan lämnar hon Växjö för Tingsryd, men vilken dag det blir varierar från vecka till vecka. Allt planeras in kring högskolans schema. Ibland kan hon till och med jobba hemifrån.

– Vi planerar arbetet med våra handledare veckan innan. De är måna om att vi ska hinna med skolan och känna att vi klarar av det. Det är väldigt flexibelt och det är aldrig någon som ringer och kräver att man ska jobba med kort varsel, som det kan bli på en affär.

Hon har fått mycket stöd och hjälp, både från sin handledare, planeringsledare och från resten av de andra personalvetarna på kontoret.

– Det är många personer inblandade ibland, så jag får en massa stöd och hjälp när jag behöver. Men det är mer än bara det. Undrar jag något om framtiden och om branschen så är det bara att fråga. Jag sitter ju bredvid personer som jobbat med detta i många år.

Erfarenhet och kontakter

Arbetet med kartläggningen ska bli klart till sommaren är det tänkt. Sen lämnar Vanja Tingsryds kommun en erfarenhet rikare. Och efter studentmedarbetarjobbet ser hon positivt på sina framtida karriärmöjligheter. Inte minst inom kommunen.

– Man ska verkligen ta tillvara på chansen att jobba som studentmedarbetare. Det har gett mig en chans att få mer erfarenhet och fler kontakter. Det har varit jättekul att få prova på, jag är hur lycklig som helst. Och skulle tillfället ge sig så skulle jag gärna fortsätta jobba inom kommun eller landsting, säger Vanja Winroth.  

Studentmedarbetaravtalet

Akademikerförbundet SSR kom i december överens med SKL, Sveriges kommuner och landsting, om ett nytt avtal som gäller studentmedarbetare. Tidigare har förbundet även tecknat studentmedarbetaravtal inom den statliga sektorn och med fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.

Studentmedarbetaravtalet gäller de som studerar vid universitet och högskolor på heltid eller nära heltid. Arbetstidens omfattning och förläggning för en studentmedarbetare begränsas till högst 15 timmar i genomsnitt per termin, så att studieresultatet inte äventyras.

Lönen för en studentmedarbetare ska sättas på samma sätt som för ordinarie personal, det vill säga lönen ska vara individuell och differentierad och stimulera till goda resultat.

Studentmedarbetaren ska ha en mentor som stöttar, förmedlar yrkeskunskaper och följer upp studentens arbete och utveckling.