Korten är delade

Nu har parterna lämnat över sina mål och krav om vad de vill åstadkomma i avtalsrörelsen. Akademikerförbundet SSRs förhandlingschef Markus Furuberg tror att det svåraste blir att få till en tydlighet i avtalet.

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, säger att fackförbunden och Sveriges kommuner och landsting, SKL, går in med olika inriktning i avtalsrörelsen. Akademikerförbundet SSR lyfter fram kompetensförsörjningen och vikten av att bromsa personalomsättningen bland medlemmarna, framför allt genom lönehöjningar och att det måste bli större skillnad i lön för den som är nyutexaminerad och den som har jobbat länge.

SKL skriver i sitt mål- och inriktningsdokument om att ”vässa välfärden” och lyfter fram kommunernas och landstingens tuffa ekonomiska situation och demografiska utmaningar. Något som Markus Furuberg förstår, men samtidigt menar att ledningen i många kommuner och landsting snarare har prioriterat andra satsningar, som att till exempel bygga arenor, än sin kärnverksamhet, vilken samtidigt förväntas leverera hög kvalitet.

– Vi har en låg arbetslöshet, det kommer vara konkurrens om arbetskraften och de har svårigheter med kompetensförsörjningen som det ser ut nu. Det är en kunskapsintensiv sektor och de måste investera i personalen. Det borde ligga i arbetsgivarnas intresse att skapa attraktiva villkor, men det var inte den känslan jag fick av deras inriktningsmål, säger Markus Furuberg.

Han menar att en skillnad mellan parterna är att det enligt SKL är upp till enskilda kommuner och landsting att följa avtalet, medan Akademikerförbundet SSR anser att parterna på central nivå också har ett ansvar. Det har varit sisådär med att följa det nuvarande avtalets intention om att personalen ska kunna påverka sin lön genom sin arbetsinsats, tycker han.

Markus Furuberg tycker också att den svåraste frågan handlar om tydlighet, att parterna tydligt står upp för avtalet och ser till att det förpliktigar.

– Då behövs det en bättre efterlevnad lokalt. Och en större process där lönesättande chefer får förutsättningar att komma in i lönebildningen och använda den som uppmuntran och styrning av verksamheten.

SKL vill inte kommentera vare sig sitt eget mål- och inriktningsdokument eller fackförbundens yrkanden i nuläget. 

Läs mer om avtalsrörelsen

Lön i fokus i avtalsrörelsen

Parterna gör sig redo

Nya kollektivavtal på plats