Korttidsdömda ska få extra stöd

Kriminalvården satsar nu extra på att förhindra att korttidsdömda klienter återfaller i brott.

Bakgrunden till att man satsar extra just på korttidsdömda är att Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att arbeta särskilt med våldsamma klienter. Hälften av dem som döms för våldsbrott döms till sex månader eller mindre, skriver Kriminalvarden.se, och det är viktigt att motivera dem att delta i olika program för att förhindra återfall. 

Anstalterna i Halmstad och Nyköping ska under två år prova nya arbetssätt. Man har omorganiserat och skapat mottagningsteam som snabbt ska börja med utredning och motiverande insatser. Målet är att behandlingen ska inledas så snart som möjligt. Dessutom ska behandlingen fortsätta under den villkorliga frigivningen, vilket kräver ett starkare samarbete mellan anstalten och frivården, skriver Kriminalvarden.se.