Kostnadsfri utveckling för en friskare organisation

Har ni många stressade medarbetare i er verksamhet? Stor omsättning på chefer? Eller dålig kommunikation i arbetsgruppen? Nu kan ni vända er till Suntarbetslivs resursteam – en grupp erfarna experter. De ger stöd i att utveckla verksamheten.

Teamet som kommer ut för att stötta består i dagsläget av sex personer med olika professioner: psykolog, personalvetare, beteendevetare, personalvetare, folkhälsovetare och socionom. Det är personer med lång erfarenhet av förändrings- och förbättringsarbete på grupp- och organisationsnivå.

suntbarbetsliv.se finns verktyg, forskning och praktiska exempel. Klicka här för att göra en intresseanmälan.