Krav idag: Regeringen måste ta större ansvar för krisen i socialtjänsten

Problemen inom socialtjänsten har tillåtits växa till en kris. Regeringen och SKL bär ett stort ansvar för den uppkomna situationen. Nu krävs omedelbar handling, skriver Akademikerförbundet SSR och Vision i en debattartikel.

Idag bjuder regeringen in till nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården. Det är bra, men prat räcker inte. Situationen är allvarlig och nu krävs det handling. Det är dags att såväl regeringen som Sveriges Kommuner och Landsting tar ett utökat ansvar för att vända krisen.

Arbetsgivaren måste omgående komma till rätta med personalflykten och få stopp på den förödande höga personalomsättningen. Till det mest akuta hör även att kommunerna måste säkra att det finns tillräcklig bemanning och administrativt stöd. Det är också hög tid att arbetsgivarna sätter löner i paritet med det kvalificerade och ansvarfulla uppdraget, skriver vi i debattartikeln i Dagens Samhälle.