Kreativitet – hitta den, behåll den

Snygga kontor i all ära, medarbetare behöver mer än inspirerande lokaler. Viktigast för den kreativa processen är den psykiska arbetsmiljön. Som chef måste du släppa kontrollen.

På en arbetsplats finns många vinster med att skapa ett kreativt klimat. Leder det till stora innovationer kan det vara avgörande för organisationens framtid, men även små innovationer i vardagen kan göra stor skillnad och bidra till att effektivisera verksamheten. Forskningen visar också på tydliga samband mellan ett kreativt klimat och medarbetarnas hälsa. På en kreativ arbetsplats ökar arbetsglädjen. Stressen minskar liksom antalet sjukskrivningar, samtidigt som effektiviteten blir bättre.

– Många organisationer som vill bli mer effektiva skär ner. Färre ska göra mer och personalen belastas hårdare. Ibland är det förstås nödvändigt men jag tror att en del tänker väldigt kortsiktigt. Använder man organisationens potential, som till exempel medarbetarnas kreativitet, så blir den mer anpassningsbar till förändringar i omvärlden och därmed även mer konkurrenskraftig, säger Farida Rasulzada, lektor i psykologi vid Lunds universitet som forskar om kreativitet i arbetslivet.

Men innovativa idéer kommer inte på beställning. De flesta har väl någon gång drömt om att hitta på den där unika idén som skulle kunna utvecklas till ett nytt Apple, Ikea eller Spotify. Men när, hur och under vilka omständigheter de kreativa idéerna kommer är svårt att styra. Men det finns studier som visat att personer som ofta tappar fokus och är tankspridda tycks vara lite mer kreativa. Det har också visat sig att chansen att faktiskt kläcka en idé ökar om tankarna först får vandra iväg helt ofokuserat i dagdrömmar om resor, middagsplaner och andra privata frågor.

– Vi ägnar ungefär halva vår vakna tid åt tankevandring, så vi funderar på kvällens middag eller planerar resor. Det verkar viktigt för att vi ska få nya idéer. När tankarna vandrar aktiveras ett nätverk av celler i hela hjärnan vilket gör att nya kopplingar kan uppstå, säger Pontus Wasling, hjärnforskare vid Sahlgrenska akademin.

Det är med andra ord ingen slump att det är under skogspromenaden vi plötsligt kommer på lösningen på våra problem. Pontus Wasling liknar det vid en gungbräda. Under dagen pendlar vi mellan koncentrerat arbete och ofokuserade vandringar i tanken. När hjärnan fått slappna av en stund kan vi fokusera igen och ser nya samband som för oss vidare i vårt arbete.

I Chefstidningen nr 7 kan du läsa mer om vad Farida Rasulzada och Pontus Wasling har att säga om kreativitet. Du får också höra hur Försäkringskassan och Spotify arbetar för att skapa ett kreativt klimat på jobbet.