Krisen går att vända, hög tid att satsa på socialtjänsten

Svårigheterna att få tag på erfaren personal och tillsätta tjänster i socialtjänsten har ökat markant det senaste året. Det framgår av en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR. – Läget är allvarligt i socialtjänsten, men det finns stora möjligheter att vända utvecklingen, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Den rikstäckande undersökningen som Novus har gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR bygger på över 3 000 intervjuer med socialsekreterare i hela landet.

– Tyvärr har situationen på flera avgörande punkter försämrats jämfört med vår senaste undersökning. Arbetsbelastningen har ökat, liksom personalomsättningen. Arbetsmiljön i socialtjänsten är på många håll helt enkelt usel. Jag vet att det görs ambitiösa försök på en del håll för att komma till rätta med problemen, men det händer alldeles för lite. Läget i socialtjänsten är så allvarligt att det här är en fråga för kommunledningarna, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR som organiserar sju av tio socialsekreterare.

Den höga arbetsbelastningen är det största problemet på arbetsplatsen enligt socialsekreterarna. Därnäst kommer bristande organisation. Svåra möten med klienterna däremot är det bara en procent av socialsekreterarna som ser som ett problem.

– Det här är en yrkeskår som är ytterst lojal mot sitt uppdrag. Det har arbetsgivarna länge dragit fördel av genom att underlåta att satsa på förbättringar av arbetsvillkoren. Nu ser vi resultatet i form av personalflykt, eftersom många inte orkar jobba kvar, säger Heike Erkers.

En följd av de tuffa arbetsvillkoren är att erfarna socialsekreterare söker sig till andra jobb. Personalflykten är ett akut problem i många kommuner. 81 procent av socialsekreterarna uppger nu att det är svårt att få erfaren personal. I den senaste undersökningen, för drygt ett år sedan, var siffran 69 procent.

Det finns inga tecken på att personalflykten avtar. Sju av tio socialsekreterare uppger att de allvarligt har övervägt att byta jobb de senaste två åren.

På frågan om vad arbetsgivaren borde göra för att underlätta rekryteringar svarar de flesta, 82 procent, högre lön. Därefter kommer ökad grundbemanning.

– Det är ett tydligt besked till kommunerna. Socialsekreterarna måste bli fler och få administrativ avlastning. Och löneläget måste på ett helt annat sätt än idag motsvara det komplexa och ansvarsfulla arbetet. Det är orimligt att erfarna socialsekreterare med många år i yrket bara får några tusenlappar mer än nyutexaminerade, säger Heike Erkers.

Fakta om undersökningen:

Undersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR gjort en kartläggning av arbetssituationen för socialsekreterare. Totalt omfattar undersökningen 3 165 intervjuer, som genomfördes mellan 19 februari och 23 mars 2016. Svarsprocent 50 procent.

Det är en totalundersökning, där samtliga socialsekreterare som är medlemmar i förbundet och har en mejladress har tillfrågats.

Novus har två gånger tidigare genomfört motsvarande undersökning, 2012 och 2014, då intervjuerna genomfördes 22 oktober – 25 november.

Akademikerförbundet SSR organiserar sju av tio socialsekreterare.