Krisen i socialtjänsten måste vändas nu

Sju av tio socialsekreterare funderar allvarligt på att söka arbete utanför socialtjänsten. Det framgår av en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Krisen inom socialtjänsten är akut och måste vändas omedelbart.

Arbetsbelastningen ökar, sjukskrivningarna har nästan fördubblats och problemen med personalförsörjningen är mycket stora.

På punkt efter punkt visar undersökningen att socialsekreterarnas arbetssituation har försämrats kraftigt på bara några år jämfört med tidigare undersökningar.

Det innebär en risk för att utsatta barn och unga inte får den hjälp de behöver.

- Det här är en allvarlig väckarklocka. Nu krävs det snabba åtgärder på alla politiska nivåer för att vända krisen, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR, som organiserar 70 procent av socialsekreterarna.

Vakanser och personalflykt är ett stort problem i många kommuner. Nu finns det en heltäckande bild av läget och den visar att problemen är mycket omfattande:

* 70 procent av socialsekreterarna uppger att det är hög personalomsättning på deras arbetsplats.

* 69 procent säger att det är svårt att få erfaren personal och 64 procent att det är fler som slutar.

* 49 procent säger att man inte klarar kvaliteten och rättsäkerheten i arbetet.

Problemen är störst inom den sociala barn- och ungdomsvården, där unga och oerfarna socialsekreterare ofta kämpar med en tung arbetsbörda.

- De minst erfarna svarar idag ofta för de svåraste besluten, med bristfällig introduktion i arbetet och utan tillgång till rådgivning. Så kan det inte fortsätta, säger Heike Erkers.

Den tunga arbetsbelastningen är en av orsakerna till personalflykten och situationen försämras snabbt. 64 procent av socialsekreterarna uppger att arbetsbelastningen har ökat det senaste året.

Som en följd av det ökar sjukskrivningarna kraftigt. 45 procent säger nu att sjukskrivningarna ökar, jämfört med 26 procent för två år sedan.

Akademikerförbundet SSR kräver bättre arbetsvillkor i socialtjänsten med en Nationell handlingsplan som leder till minskad arbetsbelastning, bättre introduktion i yrket, fler utvecklingsmöjligheter och inte minst rejäla lönelyft.

På frågan om vad som kan förändra planerna på att lämna socialtjänsten svarar 66 procent högre lön. Det är den åtgärd som toppar listan, följt av bättre arbetsvillkor med 58 procent.

- Våra medlemmar är felavlönade och deras arbete måste uppvärderas. Annars blir det svårt, om inte omöjligt, att komma till rätta med den höga personalsättningen, säger Heike Erkers.

Fakta:

Undersökningen omfattar 3 246 intervjuer med en svarsfrekvens på 56 procent. Till skillnad från tidigare urvalsundersökningar är det en totalundersökning och omfattar samtliga medlemmar i Akademikerförbundet SSR som är socialsekreterare och som har gått att nå. Undersökningen genomfördes 22 oktober - 25 november 2014.