Kritik mot regeringsförslag

Migrationsverkets förslag om att förändra upphandlingen av asylboenden för att fördelningen av asylsökande ska bli jämnare mellan landets kommuner möter kritik, rapporterar Sveriges Radio.

Förslaget, som varit ute på remiss, kritiseras främst för att det inte tar hänsyn till kommuner där det redan bor ett stort antal flyktingar med uppehållstillstånd. För att undvika överbelastning ska vissa kommuner undantas genom att Migrationsverket gör ett tillägg på deras anbud så att de förlorar upphandlingen, rapporterar Sveriges Radio.

SKL anser att Migrationsverket bör räkna in kommunens hela flyktingmottagande och att det handlar om 40 kommuner som borde undantas från upphandlingarna, inte 14 som Migrationsverket anser att det handlar om. 

Bostadsbristen är också ett växande problem för flyktingmottagningen i Sverige. Tusentals personer tar upp plats på Migrationsverkets boenden medan de väntar på bostäder, rapporterar Sveriges Radio på fredagen. I slutet av 2014 handlade det om cirka 10 000 personer som väntade på bostad. Till slutet av 2016 väntas siffran ha fördubblats. 

Bristen på bostäder är fortsatt stort problem i den svenska flyktingmottagningen. Ungefär 10 000 personer med uppehållstillstånd väntar på en bostad och tar just upp platser på Migrationsverkets anläggningar. Antalet väntas fördubblas till slutet av nästa år, enligt Migrationsverkets egna prognoser. En orsak är att kommunerna inte erbjuder tillräckligt många boenden, rapporterar Sveriges Radio. Samtidigt ökar antalet som beviljas uppehållstillstånd, och fler flyttar in på anläggningarna än som flyttar ut.  

Ekot har intervjuat Daniel från Etiopien, som 14 månader efter att han fick uppehållstillstånd fortfarande letar bostad.