Krokomfallet överklagas till HD

Riksåklagaren överklagar den friande hovrättsdomen mot två chefer i Krokoms kommun. Fallet med socialsekreteraren som tog sitt liv kan prövas i Högsta domstolen.

Det var 2010 som en socialsekreterare i Krokoms kommun tog sitt liv efter att ha känt sig mobbad på sin arbetsplats. Mannen var djupt deprimerad, och tog sitt liv tre veckor efter att han fått besked om uppsägning. Socialchefen och enhetschefen åtalades för vållande till annans död. 

Tingsrätten ansåg att de två cheferna inte hade gjort tillräckligt för att lösa konflikten och dömde de båda till villkorlig dom och dagsböter för grovt arbetsmiljöbrott.

Men instansen ovanför tingsrätten, i det här fallet hovrätten för Nedre Norrland, friade cheferna. Hovrätten ansåg att cheferna har brustit när det gäller anpassning av arbetsförhållandena, omplaceringsmöjligheter och kartläggning av behovet av rehabilitering. Men chefernas oaktsamhet har inte varit så stor att det räcker för att fälla dem, ansåg Hovrätten. 

Nu vill alltså Riksåklagaren att frågan prövas igen. 

Aldrig tidigare i Sverige hade en arbetsgivare fällts för arbetsmiljöbrott gällande den psykosociala arbetsmiljön, därför har fallet fått extra stor uppmärksamhet.

Alltfler blir sjuka som en följd av brister i den psykosociala arbetsmiljön. Därför är det viktigt att HD bestämmer vilket ansvar arbetsgivaren har, anser Riksåklagaren.

Läs mer om Hovrättens dom här.