Kunskapsrusta mot hot och våld

Hot och våld mot medarbetare ökar inom många olika verksamheter – inte bara mot blåljuspersonal. Vad vet du som chef om hot och våld? Och har ni kartlagt riskerna och förberett er på din arbetsplats?

Hot och våld är tyvärr vanligt i arbetslivet och därför gäller det att vi har kunskap. Det gäller att förbereda organisationen och titta på vilka risker som finns. I den senaste Chefspodden möter du Sara Strandberg på Arbetsmiljöverket och Anders Callermo som är chefsförhandlare på Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Vi gör en djupdykning i ämnet hot och våld: vad händer om chefer drabbas själva och vilket är deras ansvar om det drabbar andra? 

Hot och våld är viktigt att prata om. Och det är viktigt att ha en förståelse för riskerna och att de kan se annorlunda ut idag än för 20 år sedan. Ett hot kan exempelvis vara när någon har med sig ett vapen till ett möte – men också att man skickar en bild på ett vapen via sociala medier. Genom att utbilda och ha handlingsplaner kan man klara de här händelserna bättre. Många händelser kan också förhindras genom att man förutser och bygger bort risker eller förändrar sina rutiner.

Filmtips om hot och våld

Vi vill också skicka med ett filmtips som kan hjälpa våra chefer i arbetet mot hot och våld. Akademikerförbundet SSR har producerat fyra filmer, som skildrar olika hot- och våldssituationer på ett trovärdigt och kusligt sätt. Filmerna är tänkta att användas i din arbetsgrupp, som underlag för att diskutera och bygga kunskap. 

På företagshälsovården, Hot på jobbet, Prevent och Sunt Arbetsliv finns också kunskap och experter som kan vara ett stöd i det förebyggande arbetet och när det något allvarligt hänt. I vår folder om hot och våld hittar du handfasta råd om hur du hanterar en händelse, men också om att förebygga så att ni minskar riskerna.