Kuratorer i Skellefteå kräver legitimation

Kampanjen med krav på legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården rullar vidare. Nu ansluter sig också kuratorerna i Skellefteå.

Runt om i landet ställer sig medlemmar i Akademikerförbundet SSR bakom kravet #legitimationnu. Senast är det Skellefteå som har hakat på.

Kuratorer inom hälso- och sjukvårdenär den enda yrkesgrupp i vården med över tre års utbildning som saknar legitimation idag.

Införandet av legitimation är framför allt en patientsäkerhetsfråga och det finns en bred majoritet i riksdagen bakom kravet, så det enda regeringen behöver göra är att lägga fram en proposition i frågan.

Men det behöver ske innan den 18 januari 2016, eftersom nya EU-regler då träder i kraft som innebär att Sverige inte längre ensamt äger processen.

Finland har beslutat att införa legitimation för kuratorer från det kommande årsskiftet.

Nu hoppas vi att Sverige följer efter!