Kvinnor jobbar gratis efter klockan 16

Klockan 16 i eftermiddag är det dags att resa sig och gå hem. I alla fall om du är kvinna. Resten av dagen jobbar kvinnor gratis.

I dag vid lunchtid hölls en manifestation på Sergels torg i Stockholm för att uppmärksamma att kvinnor tjänar mindre än män. Den ordnades av nätverket Lön hela dagen, som bland annat drivs av Akademikerförbundet SSR och Kvinnolobbyn. Enligt statistik från Medlingsinstitutet var löneskillnaden mellan män och kvinnor 12,5 procent 2016, vilket innebär att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16. Året innan var lönegapet 13,2 procent och klockslaget 15.57.

Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, var på plats på Sergels torg i dag.

– Vi är ett kvinnodominerat förbund och har full insikt i att kvinnors arbete utsätts för värdediskriminering på hela arbetsmarknaden, det är felsatta löner helt enkelt. Det har en historisk bakgrund, kvinnodominerade yrken har aldrig varit rätt värderade, det här är ett sätt att illustrera att lön fortfarande sätts utifrån kön, säger hon.

Varför använder ni just ett klockslag?

– Det är en bra bild, ett bra pedagogiskt grepp som visar att om vi har åtta timmars arbetsdag så jobbar kvinnor gratis en viss del av dagen medan män får betalat hela dagen.

Hur går det för kvinnornas löner?

– Det har sakta blivit bättre. Men det är fortfarande alldeles för stora skillnader och det går alldeles för sakta. Det är viktigt att peka på att det krävs ett systematiskt arbete med lönekartläggningar och arbetsvärdering för att se till att de här viktiga yrkena faktiskt uppvärderas.