Kvinnor mer företagsamma än någonsin

Sveriges kvinnor är mer företagsamma än någonsin. Men skillnaden mellan olika orter är stor. På Gotland och i Stockholm är ungefär var tionde kvinna företagsam, medan det i Blekinge bara är drygt var tjugonde.

Kvinnors företagsamhet når sin högsta nivå någonsin, visar svenskt Näringslivs senaste sammanställning av företagsamheten i Sverige. Sedan 2000-talets början har kvinnorna blivit alltmer företagsamma, även om det fortfarande är en bra bit kvar till männens delaktighet i företagandet.

I hela landet är 7,5 procent av alla kvinnor i arbetsför ålder företagsamma. För tio år sedan var det bara 5,9 procent.

Företagsamheten i Sverige varierar stort mellan olika regioner, vad gäller båda könen. Gotlänningarna är i särklass mest företagsamma i hela riket, 16,5 procent, medan västmanlänningarna är minst företagsamma, 9,4 procent. På kommunnivå är det kranskommunerna till Stockholm som dominerar. Högst företagsamhet hittas i Danderyd där mer än var fjärde person är företagsam.

Det som kännetecknar en kommun med en hög andel företagsamma är framförallt att det inte finns ett fåtal dominerande arbetsgivare, skriver rapportförfattaren. Näringslivet i dessa kommuner är istället diversifierat och här finns många småföretag.

I de kommuner där företagsamheten är svag gäller förstås motsatsen. Här hittar man främst bruks- och industriorter med en eller två stora industriella arbetsgivare. Även kommuner med ett stor offentlig sektor har ofta en lägre andel företagsamma.

Svenskt Näringsliv mäter den svenska företagsamheten en gång om året. Statistiken hämtas vid årsskiftet, och syftet är att studera om antalet företagsamma personer – det vill säga de som ansvarar för ett företags utveckling – ökar eller minskar, och i så fall i vilken takt förändringen sker.

Som företagsamma räknas individer som har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag.