Kvinnor över 55 dubbelt så friska som män under 30

Är du kvinna och över 55 år? Då är du oftare på jobbet och mindre sjuk jämfört med dina manliga kollegor som är under 30. Det visar siffror från Sveriges företagshälsor.

Drygt en miljon människor känner ett psykiskt obehag av att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare. Det här framgår av en rapport från Jobbhälsobarometern som görs av branschföreningen Sveriges företagshälsor.

Rapporten visar på på tydliga skillnader mellan män och kvinnors upplevelse av arbetsmiljön. Dubbelt så många kvinnor yngre än 30 känner ett psykiskt obehag att gå till arbetet jämfört med manliga kollegor som är mellan 55-65 år. 

Det framgår även att den som flera gånger varje vecka känner att det är psykiskt jobbigt att gå till jobbet också upplever mobbning och trakasserier på arbetsplatsen i högre grad, känner att den inte har en bra balans mellan privat- och arbetsliv och i allt högre grad upplever fysisk smärta på grund av jobbet.

– Vi kan konstatera att det inte är positionen som avgör hur man upplever sin arbetsmiljö. Det är lika många chefer som medarbetare som anger att de på grund av sitt arbete känt psykiskt obehag av att gå till arbetet, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges företagshälsor, i ett pressmeddelande.

Statistiken visar även att det är allt färre på arbetsmarknaden som inte haft en enda sjukdag de senaste 12 månaderna. Samtidigt ser man att kvinnor som är över 55 år är dubbelt så friska och närvarande på jobbet jämfört med män under 30 år. Bara 17 procent av de yngre männen har varit helt friska senaste året. Hos kvinnor som är 55+ ligger siffran på 34 procent.

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: 

Allt fler kvinnor blir sjuka av jobbet

Socialarbetare toppar listan över sjuksrivna