Kvinnors hälsa hotas av brister i arbetsmiljön

Ett jämställdhetsperspektiv i arbetsmiljöarbetet är en nödvändighet för att inte missa risker för arbetsrelaterad ohälsa hos kvinnor. Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter att ett treårigt projekt tittat närmare på kvinnors och mäns arbetsmiljö.

Målet med projektet Kvinnors arbetsmiljö, som pågått sedan 2011, har varit att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. På fredagen lämnade verket in sin slutrapport till regeringen.

Drygt 4 000 arbetsställen har inspekterats och forskare från flera lärosäten har sammanställt information om arbetsmiljöfaktorer och genus.

Enligt Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik är ohälsotalet totalt sett större för kvinnor, och det är också fler kvinnor som tvingas sluta sitt arbete i förtid på grund av hälsoskäl. En bidragande faktor är att män och kvinnor jobbar inom olika yrken med olika villkor.

Kvinnodominerade branscher, som vård och omsorg, har ofta en hög arbetsbelastning med fysiskt tunga arbetsuppgifter och påfrestande arbetsställningar. Kvinnors arbete värderas traditionellt lägre. ”Till detta kommer att kvinnors arbete traditionellt värderas lägre, vilket gör att arbetsmiljörisker inte synliggörs och därför inte åtgärdas i tillräckligt hög grad”, säger Boel Callermo, projektägare, i pressmeddelandet.

Även när män och kvinnor arbetar inom samma yrken visar rapporten att kvinnor oftare jobbar med mer ensidiga och repetitiva arbetsuppgifter och att risken för belastningsskador är högre för kvinnor då verktyg och arbetsutrustning ofta anpassats efter män.

Både arbetsgivare och andra med ansvar för arbetsmiljö måste därför bli bättre på att ta in ett genusperspektiv i arbetsmiljöarbetet, konstaterar Arbetsmiljöverket.