Låg kunskap om vad man gör om barn far illa

En av tre vuxna vet inte hur man ska agera om man misstänker att ett barn far illa, visar en ny undersökning. Att ge socialtjänsten bättre förutsättningar att agera för barnets bästa är ett viktigt steg, skriver Bris generalsekreterare Kattis Ahlström i en debattartikel.

Över 3 500 av de kontakter som Bris hade med barn och unga förra året handlade om våld. Men långt ifrån alla vuxna vet hur man bäst hjälper barnet, visar en undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av Bris.

Var tredje vuxen med eller utan anmälningsplikt vet inte vad man ska göra vid misstanke om att ett barn far illa. För vuxna utan anmälningsplikt handlar det om två av tre. Av samtliga svaranden vet 34 procent inte heller vad som händer efter att socialtjänsten fått in en anmälan.

Det krävs en ökad fokus på barns rättigheter, som exempelvis att få säga sin mening i myndighetsprocesser, att Sverige tar fram en nationell strategi för att motverka att barn far illa, samt att motverka de regionala skillnaderna i hur barns rättigheter efterlevs, skriver Bris.

Dessutom behöver socialtjänsten höja den interna kompetensen om barnets rättigheter samtidigt som vuxna i samhället i stort uppmuntras till att göra orosanmälningar till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa. 

Läs mer: utsatta barn

Vi har tidigare skrivit om Brottsoffermyndighetens nya satsning Jag vill veta, en webbsajt där barn själva kan läsa om sina rättigheter och hur man söker hjälp.