Låga chefslöner i kommunerna ett hinder för kvinnors lönekarriär

Kvinnliga chefer i kommunerna är bättre utbildade än männen men har lägre löner. Låga chefslöner leder till hög personalomsättning och svårigheter att tillsätta chefstjänster. De lägger också ett lock på löneutvecklingen för erfarna medarbetare och blir ett hinder för kvinnor att göra lönekarriär.

Det framgår av rapporten ”Hur värderar kommunerna sina chefer?” som presenteras vid ett seminarium idag den 8 mars. Rapporten som skrivits av Akademikerförbundet SSR:s chefsekonom Katarina Lindahl bygger på specialbeställda siffror från SCB.

Sju av tio enhetschefer i kommunerna är kvinnor. De har högre utbildning, fler underställda och större budgetansvar än sina manliga kollegor men har ändå lägre lön. Enhetschefer inom äldreomsorgen har i genomsnitt en månadslön på 38 000 kronor, medan ekonomicheferna, en grupp där männen är fler, har en snittlön på 50 000 kronor i månaden.

–  Det går inte att motivera skillnaderna med graden av ansvar eller hur komplext arbetet är. Den trista sanningen är tyvärr att det handlar om gamla förlegade värderingar om att kvinnors arbete är mindre värt, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Låga chefslöner minskar möjligheterna för erfarna medarbetare, ofta välutbildade kvinnor, att göra lönekarriär. Det har bland annat lett till en personalflykt i socialtjänsten som allt fler inser är ohållbar.

–    Att cheferna uppvärderas är viktigt för att hela den kommunala verksamheten ska fungera bättre. Personalomsättningen är för hög idag och om kommunerna ska klara de omfattande rekryteringar som de står inför måste lönespridningen öka, säger chefsekonom Katarina Lundahl.

Akademikerförbundet SSR driver flera krav för att komma till rätta med problemen:

De  årliga lönekartläggningarna ska innehålla ett särskilt chefsperspektiv. Arbetsvärderingar, där jämförelser görs inom och mellan yrken, ska vara en självklar del. Lönekartläggningarna ska integreras i löne- och budgetprocessen.

Alla kommuner bör ta fram en långsiktig strategi för ökad lönespridning bland enhetscheferna. Strategin ska innehålla en långsiktig plan över önskvärd lönestruktur inom och mellan grupper av anställda.

Parterna bör lokalt inleda ett gemensamt arbete om kompetensförsörjningen när det gäller chefer. Akademikerförbundet SSR är gärna med och driver en sådan partsprocess.

Rapporten kan läsas i sin helhet här.

Kontakt:

Heike Erkers
Förbundsordförande
E-post: heike.erkers@akademssr.se
Tel: 070-622 39 78

Cecilia Axelsson 
Presschef
E-post: cecilia.axelsson@akademssr.se
Tel:070-6904423

Katarina Lundahl
Chefsekonom
E-post: katarina.lundahl@akademssr.se
Tel: 072-2454360