Läget i Sydsudan ohållbart

Situationen i Sydsudan är extremt allvarlig. FN har proklamerat svält. Minst 100 000 människor svälter och läget förvärras.

Känslan av vanmakt sprider sig genom kroppen. Ännu en rapport om en pågående svältkatastrof. Människor svälter. Barn dör av undernäring. Världen har aldrig varit rikare, men fördelningen av resurser fortsätter att vara sned. Enligt Oxfam så sned att den fattigaste hälften av jordens befolkning endast äger 0,2 procent av den globala förmögenheten. Det är 409 miljarder dollar och mindre än de 426 miljarder dollar som världens åtta rikaste personers förmögenhet uppgår till.

Vi ser bilder på kvinnor och barn som flyr från inbördeskrigets Sydsudan. Världens yngsta nation, bildad 2011, höll inte ihop längre än två år innan konflikten mellan de två folkgrupperna dinka och nuer blossade upp. Det handlar bland annat om ekonomisk kontroll. Om den värdefulla oljan som utgör 98 procent av Sydsudans ekonomi.

Till detta ska läggas den torka som drabbat området. Klimatförändringarna drabbar världens fattiga mest. Och till klimatförändringarna är inte fattiga bönder i vare sig Sydsudan, Sudan, Etiopien eller Somalia skyldiga.

Sydsudan bildades 2011

Sydsudan, ett ungt land med en historia fylld av krig och konflikter, som 2011 genom avtal med Sudan blev en självständig stat. Landet har cirka 9 miljoner invånare och den högsta barnadödligheten i världen. 2015 avblåstes formellt inbördeskriget men de våldsamma striderna har fortsatt. Många tusen har dödats och flera miljoner drivits på flykt. All utveckling har stannat upp. Dödandet sker urskillningslöst och de sexuella övergreppen mot kvinnor och flickor är ofattbart. 1,5 miljoner människor är på flykt. Absoluta majoriteten är kvinnor och barn. Ungefär hälften av dem finns i flyktingläger i Uganda men många har också flytt till Sudan, Etiopien och Kenya.

FN proklamerat svält

Det är första gången på sex år som FN proklamerar svält på en plats i världen. I Sydsudan, i området Unity vid gränsen till Sudan, svälter 100 000 människor och för ytterligare 5 miljoner människor är tillgången på mat hotad. Det innebär att hälften av Sydsudans befolkning riskerar att dö av svält. Inbördeskriget lamslår landet. Distributionscentraler för mat har varit stängda sedan sommaren 2016 och den sista matförsändelsen kom i oktober.

Solidaritetsfonden skänker 30 000

Läget är med andra ord mycket allvarligt. Behovet är ofantligt. Förbundet har genom Solidaritetsfonden skänkt 30 000 kronor till Röda Korsets arbete med att stoppa hungern. 

För dig som vill bidra finns också andra organisationer som jobbar mot svältkatastrofen i Sydsudan. Genom att klicka på länkarna kommer du till några av dem. 

Röda Korset 

UNHCR 

Radiohjälpen 

Solidaritetsfonden

Solidaritetsfonden är i huvudsak finansierad av förbundets medlemmar. Varje medlem avsätter en krona per månad. En annan intäktskälla är del av de skadestånd som förbundet ibland får vid tvister. Det är också möjligt för enskilda och organisationer att skänka pengar. Detta görs på bankgiro 5101-6756. Ange ”Gåva Solidaritetsfonden”.

Styrelsen för fonden beslutar om vilka projekt som ska få stöd dels genom egna initiativ, dels genom inkomna ansökningar. 2010 inleddes ett samarbete med Olof Palmes Internationella Center som innebär att Akademikerförbundet SSR är part till projekt i tre olika områden, Palestina, Sydafrika och Burma. 

Vill du veta mer om Solidaritetsfonden och de program vi stöttar kan du läsa mer under fliken Solidaritetsfonden