Länge leve kollektivavtalet!

Idag är det inte bara Irland som firar sitt skyddshelgon St: Patrick. Det är också kollektivavtalets dag. Ska det vara något att hurra och göra vågen över kan man fråga sig? Helt klart.

Den så kallade svenska modellen som skapades ur det kaos som rådde på arbetsmarknaden i början 1900-talet med strejker och konflikter som duggade tätt fick arbetsmarknadens parter rätt att börja organisera sig och förhandla om villkor och kollektivavtal blev ett faktum.

Den gamla historiska milstolpen är absolut något att hylla och vara stolt över. Det är lätt att glömma bort det som kan uppfattas som självklart idag med tjänstepension, trygga förmåner vid föräldraledighet, arbetskada, sjukdom, övertidsersättning och semesterförmåner. Ja, listan kan göras längre, men utan kollektivavtal är det inga självklarheter.

Kännbart utan avtal

Grattis alla på kollektivavtalets dag! Ja, en stor del av alla arbetstagare omfattas av någon sorts kollektivavtal i Sverige. Men det är dock inte heltäckande då omkring 12-14 procent tyvärr saknar kollektivavtal. Ju äldre en arbetstagare blir desto mer kännbart kan det bli att vara anställd hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal. För den enskilde arbetstagaren kan värdet av ett kollektivavtal röra sig om en hel del pengar under hela anställningstiden. Inte minst förstärks den allmänna pensionen när arbetslivet sätter punkt.  

Ju fler anställda som väljer att ansluta sig till ett fackförbund desto starkare blir facket i att kunna förhandla fram bra villkor för sina medlemmar i ett kollektivavtal. En av ett fackförbunds viktigaste uppgifter är att ständigt arbeta med att öka täckningen av våra kollektivavtal, förbättra villkoren i avtalen och hålla kvar de värden som finns. Det är heller inga självklarheter då vi lever i en mer konkurrentsutsatt arbetsmarknad.

Hindrar lönedumpning

Kollektivavtal hindrar mer oseriösa arbetsgivare att dumpa löner och andra villkor till en osund konkurrens som alltför ofta bara leder till en kortvarig överlevnad. Kollektival handlar om trygghet, ordning och reda på lång sikt för både arbetsgivare och arbetstagare men också fördelar för samhället i stort eftersom det många gånger stärker upp de skyddsnät som saknas. Med kollektivavtal vet arbetsgivare och anställda vilka villkor som gäller, det blir en sund konkurrens på lika villkor och spelregler med långsiktiga perspektiv utan konflikter.

På kollektivavtalets dag är bara att konstatera att kollektivavtalet är en gammal uppfinning som absolut lever och är värd att hyllas. Grattis kollektivavtalet på din dag, och länge leve kollektivavtalet.