Länge leve kollektivavtalets dag

Nio av tio arbetstagare omfattas i dag av kollektivavtal. Det om något är värt att fira. För utan kollektivavtalen skulle vi haft mycket sämre villkor.

Idag är inte någon vanlig dag. Den 17 mars är det kollektivavtalets dag. Då firar vi att vi har extra semesterdagar, högre pension, mer pengar vid föräldraledighet – och mycket mer.

I Sverige har vi tecknat kollektivavtal sedan början av 1900-talet och nu har vi 670 stycken. 90 procent av alla anställda har kollektivavtal. Men det finns grupper som ofta inte har samma skydd – som unga, utlandsfödda, privatanställda tjänstemän. Där måste vi lyckas bättre och vända utvecklingen.  Så att vi ska kunna fira rejält den 17 mars i framtiden.

Går vi utanför Sverige ser de inte fullt lika bra ut. I Norden ser det okej ut, och i Frankrike och Österrike också. Men i många länder är det ofta bara var tionde som täcks av kollektivavtal. Från Litauen och Polen här i Europa i till stora länder längre bort som USA.

Läs mer om kollektivavtal

Fråga SSR Direkt: Vad innehåller ett kollektivavtal?

Länge leve kollektivavtalet!