Långsamt framåt i Malmö

Det blir långsamt bättre för socialsekreterarna i Malmö. Det visar en ny arbetsmiljöenkät som mätt krav i arbetet, ledarskap och den sociala miljön.

Åttio procent – eller 831 av 1 045 – av Malmös socialsekreterare och sektionschefer svarade på arbetsmiljöenkäten, som var den andra i sitt slag. 

Den första mätningen, gjord på uppdrag av Arbetsmiljöverket för omkring ett år sedan, visade bland annat att socialsekreterarna har en hög arbetsbelastning, att arbetstempot är intensivt och att arbetet är känslomässigt krävande. Även om årets resultat visar på liknande förhållanden uppger fler att de känner mening i jobbet och har en högre tillfredställelse på arbetsplatsen.

– Tittar man på det övergripande resultatet har det gjorts en förflyttning i positiv riktning, konstaterar Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad. Men det finns fortfarande delar där vi behöver göra mer. Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid. 

Bakom undersökningen står arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad samt fackförbunden Akademikerförbundet SSR och Vision. Enkäten genomfördes av Malmö högskola.

– Den nya mätningen är ett värdefullt underlag för oss i vårt fortsatta arbete, säger Hanna Ljungberg, huvudskyddsombud för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.

Mer läsning

Läs fler nyheter om arbetsmiljö här på webben. Eller titta närmare på vad lag och kollektivavtal säger om din arbetsmiljö