Långsiktig strategi krävs för socialtjänsten i Ljusnarsberg

Samhällets sista skyddsnät får inte brista. Nu krävs det en långsiktig och uthållig satsning för att vända krisen inom socialtjänsten i Ljusnarsberg, säger Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers efter ett möte med kommunledningen idag.

Situationen är mycket ansträngd för socialtjänsten runt om i landet. I Ljusnarsberg är krisen akut sedan tio medarbetare på kort tid har sagt upp sig. De flesta har gått vidare till arbete inom socialtjänsten i andra kommuner.

Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers besökte kommunen i höstas, då medlemmar beskrev en allvarlig situation på socialkontoret med sjukskrivningar och underbemanning. Sedan dess har läget förvärrats ytterligare.

På onsdagen träffade Heike Erkers och förbundsdirektör Lars Holmblad anställda vid socialtjänsten i Ljusnarsberg och hade därefter ett möte med kommunledningen.

– Det var en konstruktiv dialog. Även om kommunen står inför mycket stora utmaningar så verkar det finnas en vilja att bygga upp en fungerande socialtjänst igen. Kommunen behöver inleda ett långsiktigt arbete med att vända utvecklingen och vi har förklarat att vi är beredda att bidra i den processen, säger Heike Erkers.

Under samtalet fördes ingående diskussioner om vad som behöver göras.

– För en långsiktigt hållbar arbetsmiljö krävs det en bemanning som ger en rimlig arbetsbelastning. Nya medarbetare måste få en systematisk introduktion och tjänster som specialistsocionomer kan införas som ett sätt att behålla erfarna socionomer. Det behövs också en lönestrategi som både gör det möjligt att rekrytera och som premierar erfarenhet, säger Heike Erkers.